Teorije nastankaMiom | Teorije nastanka mioma - uzroci nastanka mioma. Miom – fibroid, miomatozni čvor, miomi na maternici, subserozni miom, intramuralni miom, submukozni miom. Teorije u nastanku mioma su mnogobrojne. Jedan od najvažnijih aspekata u etiologiji mioma, uzročnik i inicijator njihovog nastanka je i danas nepoznat. Jedna pretpostavka je povećanje broja mitotičkih dioba kod povećane razine estrogena i progesterona, s čime raste mogućnost somatske mutacije i nastanka abnormalnih mišićnih stanica koje tvore miom.
Kontakt RSS
Ginekologija
Brojni znanstvenici istražuju uzroke, a drugi nastoje pronaći brzu i učinkovitu pomoć za liječenje ginekoloških oboljenja. Većina njih usmjerena je na tjelesne smetnje, dok je manje učinjeno na razjašnjenju psiholoških mehanizama povezanih s ovim tegobama.

Teorije nastanka

Datum zadnje izmjene: 25. ožujka 2019.
Etiologija

Jedan od najvažnijih aspekata u etiologiji mioma, uzročnik i inicijator njihovog nastanka je i danas nepoznat, premda postoji više teorijskih objašnjenja.

Jedna pretpostavka je povećanje broja mitotičkih dioba s povećanjem razine estrogena i progesterona, s čime raste mogućnost somatske mutacije i nastanka abnormalnih mišićnih stanica koje tvore miom.

Urođena abnormalnost mišićnih vlakana iz kojih se razvija miom temelji se na nalazu statistički većeg broja estrogenskih receptora u miomu, što predstavlja dobru podlogu za objašnjenje genetičkog čimbenika i veću učestalost mioma u nekim obiteljima i etničkim skupinama.


Veoma zanimljiva teorija..

o nastanku mioma postulira njihov nastanak slično nastanku keloida, hipertrofičnih ožiljaka, kao odgovor na traumu.

Potencijalna oštećenja mišićnih stanica maternice nastala bi uslijed ishemije, nedovoljnog krvnog optoka kroz maternicu, te povećanog otpuštanja vazoaktivnih tvari u vrijeme mjesečnice.

Povišena sekrecija prostaglandina i vazopresina opažena je kod dismenoreje, a nastaje kod 70% žena tijekom prvih pet godina nakon prve mjesečnice. 

Pitanje na koje još treba odgovoriti je i reagiraju li glatke mišićne stanice miometrija na oštećenje načinom analognim oštećenju vaskularnih glatkih mišićnih stanica koje podliježu transformaciji iz kontraktilnog fenotipa u proliferativno-sintetički fenotip?

Neke morfološke sličnosti postoje, obzirom da se kod mioma registrira kako povišena proliferacija, tako i sinteza ekstracelularnog fibroznog matriksa.

Nakon vaskularnog oštećenja, kritični čimbenik u nastanku proliferacije je bFGF – "basic fibroblastic growth factor", čija se prekomjerna ekspresija bilježi i kod mioma.


 POJAVNOST I
DIJAGNOZA

RIZIČNI
ČIMBENICI


TEORIJE NASTANKALIJEČENJE

Maligna alteracija

Zloćudne promjene se javljaju u 0.1 – 0.5% pacijentica s miomom, a najčešći oblik malignoma je lejomiosarkom, s različitim histološkim varijantama.

Zloćudna promjena češća je u starijih, postmenopauzalnih pacijentica s brzim rastom tumora, postmenopauzalnim krvarenjem i umjerenim, rjeđe izraženim tegobama ili bolovima u području zdjelice.

Unatoč velikoj pojavnosti, izučavanju uzroka i patogeneze mioma sve do posljednjih desetak godina posvećeno je malo pozornosti, vjerojatno zbog toga što miomi rijetko podliježu zloćudnoj promjeni.

Za razliku od zloćudne promjene, dobroćudne promjene mioma u smislu nekroze, degeneracije, kalcifikacija i posljedične infekcije su česte. Prisutnost degenerativnih promjena se procjenjuje na oko 2/3 svih mioma.

dr. Vesna Harni


Literatura