PCBs i karcinom dojkeRak dojke i PCBs. PCBs i rak dojke. Rezultati dosadašnjih studija o utjecaju polikloriranih bifenila (PCBs) na "estrogen ovisne" tumore su kontroverzni. Animalni eksperimenti zasigurno potvrđuju aktivaciju estrogenih receptora ovim ekološkim zagađivačima. Najnoviji rezultati kanadskih znanstvenika su jednoznačni, povišena razina PCBs u krvi povezana je s povećanim rizikom nastanka raka dojke.
Kontakt RSS
Lifestyle
U svijetu gdje tempo života postaje sve brži, sve više stresa i napetosti koje donosi svakidašnjica, predstavlja opasnost i prijetnju razvoju pojedinca i društva. Posljedica nepravilnog načina prehrane je povećanje broja oboljelih od tumora, kao i veća učestalost drugih kroničnih bolesti.

PCBs i karcinom dojke

Datum zadnje izmjene: 15. veljače 2013.
PCBs - poliklorirani bifenili | Ekspozicija PCBs u trudnoći i inteligencija djece | PCBs i psihosomatski razvitak u ranom djetinjstvu | PCBs i karcinom dojke


Rezultati dosadašnjih studija o utjecaju polikloriranih bifenila (PCBs) na "estrogen ovisne" tumore su kontroverzni. Animalni eksperimenti zasigurno potvrđuju aktivaciju estrogenih receptora ovim ekološkim zagađivačima. Najnoviji rezultati kanadskih znanstvenika su jednoznačni, povišena razina PCBs u krvi povezana je s povećanim rizikom nastanka raka dojke.

Kanadski znanstvenisi istraživali su su razinu 14 različitih izomera PCBs kod 314 pacijentica s rakom dojke i 523 kontrolne ispitanice, i to u razdoblju između 1994. i 1997 godine (Quebec City Region, Canada).

Kod pacijentica s rakom dojke nađene su statistički značajno veće koncentracije PCB 99, PCB 118 i PCB 156 u krvi. Procjenjuje se da je relativni rizik nastanka raka dojke 60% veći pri povišenoj razini PCB 118 u krvi, i 80% kada je u pitanju PCB 156. Ukoliko se posmatraju sva tri PCBs, ovaj rizik je dvostruko povećan.

Obzirom na dosadašnje oprečne rezultate, te jasnu povezanost izloženosti PCBs i rizika raka dojke u ovoj studiji, znanstvenici postavljuju pitanje jesu li možda genetičke varijacije u metabolizmu estrogena i biotransformaciji polikloriranih bifenila uzrok razlikama rezultata istraživanja.

Am J Epidem 2002; 155 (7): 629-635
dr. Vesna Harni