Organska otapala i funkcija vidaOrganska otapala i funkcija vida. Ranije studije na odraslima, kao i animalni eksperimenti ukazuju na moguća oštećenja funkcije vida prilikom izlaganja visokim koncentracijama organskih otapala. Cilj kanadskog istraživanja objavljenog sredinom kolovoza 2001. u znanstvenom časopisu Teratology bio je analizirati utjecaj i učinke organskih otapala na funkciju vida u potomaka majki koje su tijekom trudnoće bile profesionalno izložene djelovanju organskih otapala.
Kontakt RSS
Lifestyle
U svijetu gdje tempo života postaje sve brži, sve više stresa i napetosti koje donosi svakidašnjica, predstavlja opasnost i prijetnju razvoju pojedinca i društva. Posljedica nepravilnog načina prehrane je povećanje broja oboljelih od tumora, kao i veća učestalost drugih kroničnih bolesti.

Organska otapala i funkcija vida

Datum zadnje izmjene: 15. veljače 2013.
Drugi čimbenici ekološkog onečišćenja | Bisfenol A | Organska otapala i funkcija vida | Kreme za sunčanje | Učestalost karcinoma u kemijskoj industriji | Kvarcni pijesakRanije studije na odraslima, kao i animalni eksperimenti ukazuju na moguća oštećenja funkcije vida prilikom izlaganja visokim koncentracijama organskih otapala. Cilj kanadskog istraživanja objavljenog sredinom kolovoza 2001. u znanstvenom časopisu Teratology bio je analizirati utjecaj i učinke organskih otapala na funkciju vida u potomaka majki koje su tijekom trudnoće bile profesionalno izložene djelovanju organskih otapala.

U tu svrhu uspoređivani su vizualni testovi kod 32 djece, koja su prenatalno bila izložena djelovanju organskih otapala uslijed profesionalne izloženost majki, s testovima 27 djece bez prenatalne ekspozicije.

Ispitivane su monokularni i binokularni vid u boji, kao i oštrina vida uz pomoć Minimalist Test i Cardiff Cards. Djeca s poznatim urođenim defektima vida u obitelji su isključena iz istraživanja.

Djeca koja su bila prenatalno izložena djelovanju organskih otapala pokazivala su u navedenim testovima statistički značajno veći broj pogrešaka u raspoznavanju zelene-crvene, kao i plave-žute boje, te daleko lošiju oštrinu vida u odnosu na kontrolnu skupinu djece.

Indeks ekspozicije, kao mjera intenziteta ekspozicije nije pokazivao značajnu korelaciju s razlikovanjem boja ili indeksom oštrine vida.

Unatoč izuzimanja sve djece s poznatim oštećenjima vida u obitelji, potpuni gubitak viđenja zelene-crvene boje nađen je kod troje od 32 eksponirane djece, za razliku od nijednog djeteta u kontrolnoj skupini.

Ovi preliminarni podaci ukazuju da bi profesionalno izlaganje trudnica organskim otapalima moglo biti povezano s povišenim rizikom javljanja defekata u razlikovanju boja kao i oštećenjem oštrine vida u potomaka.

Važnost rutinskog probira vidnih funkcija u rizičnim skupinama prije prenatalnog izlaganja kemikalijama zahtijeva dodatnu pozornost.

Teratology 2001; Vol 64 (3): 134-141

dr. Vesna Harni