Kvarcni pijesakKvarcni pijesak. Jedna od glavnih tema 21. Workshopa Lunge - Umwelt - Arbeitsmedizin koji je održan početkom ožujka 2001. godine u Linzu (Austrija), glasila je "Quarz alt - Quarz neu".
Kontakt RSS
Lifestyle
U svijetu gdje tempo života postaje sve brži, sve više stresa i napetosti koje donosi svakidašnjica, predstavlja opasnost i prijetnju razvoju pojedinca i društva. Posljedica nepravilnog načina prehrane je povećanje broja oboljelih od tumora, kao i veća učestalost drugih kroničnih bolesti.

Kvarcni pijesak

Datum zadnje izmjene: 15. veljače 2013.
Drugi čimbenici ekološkog onečišćenja | Bisfenol A | Organska otapala i funkcija vida | Kreme za sunčanje | Učestalost karcinoma u kemijskoj industriji | Kvarcni pijesakJedna od glavnih tema 21. Workshopa Lunge - Umwelt - Arbeitsmedizin koji je održan početkom ožujka 2001. godine u Linzu (Austrija), glasila je "Quarz alt - Quarz neu".

S ovim nazivom stručnjaci su željeli upozoriti na novu aktualnost stare teme kvarc i kvarcni pijesak, prije svega na konačno prepoznato ne samo fibrogeno, već i kancerogeno djelovanje kvarcnog pijeska.

Kategorizacija kvarcnog pijeska kao karcinogena uslijedila je 1999. godine na zahtjev Deutsche Forschungsgemeinschaft, a nakon mnogobrojnih eksperimenata na životinjama, te istraživanja patomehanizama.

Epidemiološki podaci pokazuju da je karcinom pluća u pacijenata s već postojećom silikozom (fibroza pluća uslijed djelovanja kvarcnog pijeska) treća po učestalosti bolest povezana s rakom pluća. Prva po učestalosti je azbestoza, a druga izlaganje ionizirajućem zračenju kao posljedica rada u rudniku urana Wismut.

Do sada je u medicinskim knjigama vrijedilo da kvarcni pijesak ne povisuje rizik nastanka karcinoma, ali da se u silikotično promijenjenom plućnom tkivu , plućnom tkivu oštećenom kvarcnim pijeskom (plućna fibroza) može razviti karcinom.

Bochumski patolozi ovakvu mogućnost ne smatraju vjerojatnom: "Unutar fibrotičnog tkiva, iz samog ožiljka se ne može razviti karcinom, jer jednostavno ne postoje nikakve epitelne strukture."

Kvarcni pijesak ne pokazuje izravnu toksičnost na genom. Mehanizam djelovanja se zasniva na razaranju makrofaga što vodi kroničnom nadražaju epitela, mehanizam koji igra vrlo važnu ulogu u nastanku karcinoma.


Ärzte-Woche 2001, 15. Jg., Nr.17

dr. Vesna Harni