Jedinstveno poljeJedinstveno polje. Transcendentalna meditacija.
Kontakt RSS
Lifestyle
U svijetu gdje tempo života postaje sve brži, sve više stresa i napetosti koje donosi svakidašnjica, predstavlja opasnost i prijetnju razvoju pojedinca i društva. Posljedica nepravilnog načina prehrane je povećanje broja oboljelih od tumora, kao i veća učestalost drugih kroničnih bolesti.

Jedinstveno polje

Objavljeno: 4. veljače 2018.

     


TM je jednostavna, djelotvorna tehnika koja u svakidašnjem životu oživljava unutrašnji izvor neograničenih mogućnosti u svijesti svakog pojedinca. Maharishijeva tehnologija jedinstvenog polja tvrdi da su neograničene mogućnosti koje leže duboko skrivene u svijesti svakog čovjeka - polje čiste svijesti, i neograničene mogućnosti jedinstvenog polja kojeg nam otkriva suvremena fizika, istovjetne.

Maharishijeva tehnologija jedinstvenog polja uspjela je objediniti dva naizgled suprotna pristupa stjecanju znanja o čovjeku i prirodi - objektivni i subjektivni. Objektivni, egzaktni pristup suvremene znanosti i subjektivni pristup, sačuvan u drevnoj vedskoj tradiciji i oživljen u Maharishijevoj tehnologiji za razvoj svijesti - programu TM i TM-sidhi.


Što je jedinstveno polje na kojem se temelji ova tehnologija?

Naziv dolazi iz suvremene fizike koja je posljednjih desetak godina jako napredovala u istraživanju zakonitosti svijesti. Promatrajući prirodu uviđamo da je svugdje prisutan savršen red, neuništiva energija, neograničeno stvaralaštvo, beskonačna organizirajuća moć - sveprožimajuća inteligencija. Što je izvor svega toga?

Fizika nam govori da je priroda strukturirana u razinama: unutar molekula nalaze se atomi, unutar atoma subatomske čestice. Što je razina dublja, to su red i energija veći. Težnja svake znanosti, pa tako i fizike, je oduvijek bila da otkrije dublje razine djelovanja prirode, a posebno da otkrije izvor odakle dolazi sam svemir, sav pojavni svijet. Sada nam kvantna teorija fizike daje razumijevanje osnovnih sila i čestica prirode u teoriji jedinstvenog polja.

Do 1967. godine sve različite vrste energija i sila u prirodi su svedene na četiri osnovne sile:
  • elektromagnetizam - upravlja pojavama kao što su elektricitet, kemijske reakcije itd.
  • gravitacija - upravlja kretanjem planeta, sunčevih sustava, galaksija, itd.
  • slaba sila - upravlja radioaktivnim raspadanjem
  • jaka sila - drži na okupu dijelove jezgre.

Slijedećih godina došlo je do razvoja naprednih teorija, a 1974. godine uveden je koncept "supersimetrije" koji je omogućio ujedinjenje svih četiriju osnovnih sila u jedno, jedinstveno polje. Prema fizici, cjelokupni svemir proizilazi iz samoodnosne dinamike jednstvenog polja, a cjelokupnim svemirom upravlja jedinstveno polje. Jedinstveno polje je polje čiste energije i inteligencije, leži u osnovi cjelokupnog stvaranja i upravlja svim oblicima (materijom) i pojavama (silama) u svemiru.

Kao što sok prožima čitavu biljku i očituje se kao okrugla čvrsta stabljika, zeleni list i nježna latica, tako jedinstveno polje stvara, upravlja i prožima čitav svemir. Ono je izvor neograničene energije, inteligencije i stvaranja svega u prirodi, uključujući i čovjeka.

Izvor misli u pojedincu je također polje neograničene energije, inteligencije i stvaralaštva. jedinstveno polje i polje čiste svijesti (izvor misli) su, prema Maharishijevoj tehnologiji jedinstvenog polja, identični.

Jedinstveno polje je od drevnih vremena opisano u vedskoj znanosti - znanosti o svijesti, kao polje čiste svijesti, polje neograničene energije, inteligencije i stvaralaštva. Vježbom TM svaki čovjek može oživjeti jedinstveno polje na izvoru misli. Jedinstveno polje fizike je izvan polja sila i čestica, ono je njima transcendentalno.

Kvalitete jedinstvenog polja izražavju se kompleksnom matematičkom formulom, tzv. Langrang jedinstvenog polja. Maharishi Mahesh Yogi je, u suradnji s grupom fizičara, preveo 25 matematičkih formula jedinstvenog polja na razumljiv jezik svakidašnjice.


neograničenost   sve mogućnosti
samodostatnost  samoodnosnost
savršena ravnoteža  beskonačna tišina
beskonačni dinamizam  beskonačna korelacija
beskonačno organizirajuća moć  sloboda
savršeno stvaralaštvo  beskonačna tišina
blaženstvo  integracija
nepobjedivost  savršena ravnoteža
potpuna unutrašnja budnost pune mogućnosti naravnog zakona
jednostavnost neočitovanost
čisto znanje savršeni red
pročišćavanje
evolucija
besmrtnost


 

Kada kažemo da jedinstveno polje ima npr. kvalitetu samoodnosnosti to znači da odnosi na samo sebe, tj. da se jedino pomoću jedinstvenog polja može proučavati to isto jedinstveno polje. Kada se istražuje aktivnost mozga primjećuje se da mozak počinje djelovati potpuno skladno unutar sebe i u odnosu na okolicu.

U znanstvenim terminima, ovaj se fenomen označava beskonačna korelacija. U praksi to znači da impulsi koje proizvodi mozak ne susreću zapreke niti blokade Rezultat je da se pojedinačne želje ispunjavaju bez napora ili borbe.

Ako usporedimo kvalitete jedinstvenog polja i kvalitete svijesti, prema spoznajama drevnih vedskih ršija (vidjelaca), nalazimo potpunu podudarnost. Rast tih kvaliteta u svakidašnjici može se opaziti kroz vježbu transcendentalne meditacije. U procesu TM dozvoljavamo svjesnom duhu da se poistovjeti sa samoodnosnim stanjem svijesti na svom izvoru, polju čiste ili transcendentalne svijesti. Ova dva područja samoodnosnosti su tako izdjednačena.

Objektivnim načinom (fizika) i subjektivnim načinom (TM) dolazimo do područja jedinstvenog polja koje je temelj i izvor čitavog materijalnog stvaranja pa i samog čovjeka. U nama postoji kapacitet da iskoristimo i izrazimo neograničenu energiju i inteligenciju prirode u vlastitim aktivnostima, da uživamo podršku same prirode stvaranja, da ostvarimo podršku svih prirodnih zakona.

Naravni zakon, s razine jedinstvenog polja - čiste svijesti, vodi život u smjeru napretka, evolucije. Naravni zakon je nepobjediva sila u prirodi koja neprekidno stvara, održava i razvija život. Postoje bezbrojni prirodni zakoni. Jabuka pada - prirodni zakon. Voda vlaži - prirodni akon. Zagrijte vodu na 100°C i ona vrije - prirodni zakon. Zalijte drvo, pravilno ga nahranite, dajte mu sunca i ono će rasti - prirodni zakon. Svugdje, čitavim svemirom, na svim razinama, upravljaju prirodni zakoni koji izviru iz jedinstvenog polja, izvora svih prirodnih zakona.

Ukoliko slijedimo prirodne zakone - jedemo pravilnu hranu, vježbamo, odmaramo se, radimo itd, - i tijelo i duh će biti zdravi. Kršimo li prirodne zakone razboljet ćemo se i patiti. Ako želimo biti zdravi i napredovati trebamo slijediti prirodne zakone. Međutim postoje bezbrojni prirodni zakoni na različitim razinama života koji upravljaju djelovanjem duha i tijela i nemoguće ih je sve intelektualno spoznati, a kamoli slijediti. Pa čak i kada znamo, često nismo u mogućnosti slijediti. Svi znamo, npr. da je pušenje šteno, liječnik zna, pa ipak on ne slijedi vlastiti profesionalni savjet i krši prirodni zakon.


Život u skladu s naravnim zakonom ..

se ne može odvijati tako da pokušavamo zapamtiti što je dobro, ili uz trud da se ponašamo na strogo pravilan način. Život u skladu s naravnim zakonom mora biti spontan. Kako kaže Maharishi: "Tijekom transcendentalne meditacije svjesni duh dolazi u stanje samoodnosne svjesnosti, koja je najjednostavniji oblik ljudske svijesti, u kojem je svijest otvorena jedino samoj sebi. To samoodnosno stanje svijesti jest jedinstveno polje naravnog zakona.

Kada se svjesni duh poistovjeti s jedinstvenim polje, u tijeku procesa transcendentalne meditacije, ljudska svjesnost otvorena je vlastitom punom potencijalu, koji predstavlja puni potencijal inteligencije same prirode. Kao rezultat, mišljenje i djelovanje spontano postaju sve usklađeniji s evolucijskom snagom naravnog zakona. TM je postupak koji, osvješćivanjem te najosnovnije razine, može uzdići život svakog pojedinca do njegovog punog dostojanstva u kojem su savršeno zdravlje, sreća i uspjeh prirodne pojave svakidašnjeg života".

Zašto čovjek krši prirodni zakon? Prema Maharishiju, za to je odgovorno obrazovanje. "Niti jedan obrazovni sustav u svijetu nije sposoban podučiti pojedinca da djeluje spontano u skladu s naravnim zakonom. Ovaj nedostatak obrazovanja uzrok je svim problemima u svim područjima života".

Svi problemi proizilaze iz kršenje naravnog zakona. Kršenje uzrokuje stres. Stres u životu pojedinca uzrok je bolesti i patnje, a stres nagomilan u svijetu uzrok je rata. Život koji se spontano živi u skaldu s naravnim zakonom daje osnovu za razvoj svih mentalnih mogućnosti, bolje zdravlje, bolje društveno ponašanje i temelj je trajnog mira i napretka za cjelokupno čovječanstvo.

Svi pozitivni učinci vježbe TM nastupaju kada pojedinac ima redovito iskustvo punog opsega vlastite svjesnosti. On uči iz iskustva da je njegova svijest, u biti, neograničena, vječno stabilna, dom svih prirodnih zakona i polje beskonačne korelacije svih mogućnosti i koncentriranog blaženstva. kada pojedinac doda svojoj dnevnoj vježbi TM tehnike TM-sidhi, on stječe dokaz da je njegova svijest stvarno polje svih mogućnosti, jer uviđa da može izvršavati prividno nemoguće stvari, kao što je npr. levitacija.

Pojedinačno iskustvo koherencije, beskonačne korelacije i uspješne akcije, podržano je saznanjem suvremene kvantne fizike. Smanjivanjem aktivnosti unutar sustava, kao što je to npr. komad olova, nastaje stanje u kojem su populacija sustava - ovdje elektroni, kreće savršeno koherentno, bez otpora i u beskonačnoj korelaciji. Sustav postaje supervodič. Smanjenje aktivnosti se ostvaruje pomoću smanjanja temperature u skladu s trećim zakonom termodinamike.

U duhu, smanjenje aktivnosti se postiže pomoću tehnike TM, sve dok duh ne ostvari stanje najmanje pobuđenosti svijesti. To je stanje neograničene svijesti unutar pojedinca.Maharishijeva transcendentalna meditacija
Mr.sc. Rade Sibila, učitelj TM, Centar prosvjetljenja "Cmrok"
Jurjevska 45 * 10 000 Zagreb