Razvoj mentalnih mogućnostiRazvoj mentalnih mogućnosti. Transcendentalna meditacija.
Kontakt RSS
Lifestyle
U svijetu gdje tempo života postaje sve brži, sve više stresa i napetosti koje donosi svakidašnjica, predstavlja opasnost i prijetnju razvoju pojedinca i društva. Posljedica nepravilnog načina prehrane je povećanje broja oboljelih od tumora, kao i veća učestalost drugih kroničnih bolesti.

Razvoj mentalnih mogućnosti

Datum zadnje izmjene: 4. veljače 2018.

     


Tehnika TM ..

je mentalna tehnika i bavi se istraživanjem iskustva finijih razina mišljenja i izvora misli. Pomoću nje možemo na prirodan način razviti, ili bolje rečeno otkriti, svoje mentalne mogućnosti. Psiholozi nam objašnjavaju da čovjek koristi najviše jedan posto svojih mentalnih mogućnosti. Kao što kaže osnivač moderne psihologije W. James, naš živčani sustav podsjeća na uspavanog diva koji upotrebljava samo svoj mali prst.

Iako poticaj za misli može dolaziti izvana, sve misli se rađaju iz nekog izvora unutar nas i temelj su naše aktivnosti. Svaka misao imao neku energiju i inteligenciju. Svakidašnje nebrojene misli dolaze iz jednog izvora, nepresušnog izvora energije i inteligencije - naše unutrašnje stvaralačke inteligencije. Kontaktirajući taj izvor, pomoću TM, počinjemo koristiti unutrašnji rezervoar energije i inteligencije, naše stvaralačke inteligencije te tako jačati područja mišljenja i djelovanja.

Zamislimo jezero koje je na površini uznemireno brojnim valovima. Kako ulazimo dublje u jezero uznemirenost vode je sve manja, svaka slijedeća razina je tiša, a na dnu jezera vlada potpuna tišina. Zamislimo dalje, kako na dnu jezera nastaje mjehurić plina i diže se prema površini jezera. Nastanak i prolazak mjehurića plina kroz razne slojeve vode ne opažamo, vidimo ga tek kada se rasprsne na površini jezera. Taj model možemo primijeniti i na naš duh. U duhu također postoje različite razine aktivnosti, duh može postojati u raznim stanjima aktivnosti.

Površina duha je aktivna, uznemirena različitim mislima, osjećajima, poticajim itd., a progresivno dublje razine duha su sve tiše. Na "dnu" duha vlada vječan mir i tišina. To stanje mira je stanje najmanje pobuđenosti duha i izvor misli.

Misao je, u trenutku nastanka, vrlo tiha, nježna i nejasna, a kako se "uzdiže" prema površini duha postaje sve jača i "glasnija". Međutim, tek kada dođe na razinu svjesnog duha mi je opažamo kao misao. Opseg svjesnog duha prema tom modelu jezera iznosi jedan posto, a nalazi se na površini duha. U tom opsegu mi mislimo, pamtimo, učimo, rješavamo probleme, zabavljamo se. Razine ispod toga su razine podsvjesnog i nesvjesnog.

U tijeku vježbe TM pratimo misao prema njenom izvoru, sve tišu i tišu misao sve dok ne dođemo do najtiše, najtanahnije misli. Kada i nju prekoračimo, kada transcendiramo (transcendere - prekoračiti) dolazimo do njenog izvora, dolazimo do izvora svih misli. Naziv transcendentalna meditacija proizilazi iz samog načina vježbe. To nije stanje transa, ili gubitka svijesti. Za vrijeme vježbe TM mi smo budni, ali duh i tijelo se nalaze u stanju dubokog počinka - budnog počinka.

Tijekom vježbe TM transcendiramo sve misli i ostvarujemo stanje najmanjeg uznemirenja svijesti. To stanje svijesti se zove transcendentalna svijest, čista svijest i četvrto je glavno stanje svijesti.

Znanstvenici, umjetnici, športaši i svi stvaralački ljudi govore da su najbolja djela i najveće uspjehe ostvarili u tišini. Poznato je iskustvo da je mišljenje djelotvornije i jasnije ako je duh iz kojeg niču misli mirniji. Kada smo uznemireni ili ljuti mišljenje je pomućeno i nedjelotvorno. Suprotno, unutrašnji mir povećava jasnoću i djelotvornost mišljenja pa tako i djelovanja. Ova pojava ima svoju analogiju u kvantnoj fizici.

Kvantna fizika nam objašnjava da je stanje najmanje pobuđenosti nekog zatvorenog sustava izvor neograničene energije i savršenog reda, polje svih zakona prirode i svih mogućnosti - jedinstveno polje. Jedinstveno polje je neočitovano, ali izvor svih očitovanja, neograničeno, ali izvor svih ograničenja. To znači da svaki sustav ima mogućnost da postigne svoje savršeno stanje, ako ga dovedemo do stanja najmanje uznemirenosti.

Slično, ako naš duh dovedeno u stanje najmanje uznemirenosti, u stanje čiste svijesti, transcendentalne svijesti, on poprima obilježja jedinstvenog polja. Čista svijest je izraz savršenog reda i harmonije, neočitovana ali izvor svih očitovanja, dom sveg znanja i svih zakona prirode, izvor neograničene inteligencije i energije. Kada svoj duh dovedemo u to stanje, postajemo svjesni korisnici svih kvaliteta koje su sadržane u njemu.


Transcendentalna svijest ..

je mirno stanje svijesti iz kojeg izviru sve misli, osjećaji, zamisli, poticaji, želje. To je područje naše unutrašnje stvaralačke inteligencije. To je stanje najjednostavniji, najtemeljitiji i najprirodniji oblik ljudske svijesti, a prisutno je kod svakog čovjeka iako ga svaki čovjek nije svjestan. Ono se može izgubiti kao iskustvo, i ne koristi se, možda zbog uznemirenosti i uzbuđenja duha u svakidašnjem životu.

Transcendentalna meditacija ne izgrađuje našu svijest, ne gradi kao što se kuća gradi. Kuća se gradi postupno, opeka za opekom, zatim vrata, prozori, krov i nakon nekog vremena, kuća je gotova. Međutim kuća našeg duha već postoji. Mi je ne trebamo graditi. To je velik dom od sto prostorija od kojih koristimo samo jednu, možda jedan posto, a ostale smo zaboravili, zanemarili, zapustili. Možda nam jednog dana dosadi živjeti u jednoj prostoriji pa počnemo istraživati ostale. To je postupak meditacije.

Meditacija je istraživanje onoga što već postoji, meditacija je uporaba onoga što već imamo, meditacija je širenje mentalnih mogućnosti - prisjećanje onoga što jesmo. A mi smo prvenstveno čista svijest koja je izvor, upravljač i kontrolor svega što postoji. Mi smo jedinstveno polje.

Tako za vrijeme meditacije otkrivamo novo stanje svijesti koje je prvi puta istraživao 1970. godine Dr. K. Wallace. Zbog njegovih posebnosti, on je to stanje označio kao novo glavno stanje svijesti - transcendentalnu svijest. Znanost danas govori o četiri glavna stanja svijesti: stanje dubokog sna, stanje sanjanja, budno stanje i transcendentalno stanje svijesti.

Kako je svijest subjektivna pojava ne može se objektivno mjeriti. Međutim, mogu se mjeriti tjelesne funkcije. Može se npr. mjeriti ritam disanja, protok krvi, moždana aktivnost i drugo. Mjerenja za vrijeme TM pokazuju da tijelo djeluje na novi četvrti način i da je duboki mir ostvaren meditacijom vrlo koristan u nadvladavanju stresa.

Presudna greška, koju čovječanstvo stoljećima nije prepoznalo, jest gubitak razumijevanja primarne važnosti polja čiste svijesti. To je polje svih mogućnosti i dom svih zakona prirode. Ukoliko se misli i djelovanje ne doživljavaju iz tog polja, život ostaje nepotpun i izložen pokori padova i rasta, pokori neravnoteže. Samo neposredno iskustvo može ponovno utvrditi važnost čiste svijesti, kao polja koje moramo kontaktirati da bismo bili uspješni u bilo kojem području zanimanja.

Suvremenom čovjeku potrebna je stvaralačka aktivnost, potrebna mu je emocionalna stabilnosti, potrebna mu je sposobnost brzog, djelotvornog i lakog prilagođavanja novim uvjetima. Čista svijest, ili stanje najmanje uznemirenosti svijesti, ima svojstvo stvaralačke tišine iz koje niču stvaralački poticaji koji su u skladu s prirodnim zakonima. Posljedica iskustva četvrtog stanja svijesti je djelovanje uz utrošak najmanje energije i vremena i uz najveći učinak.

Praktične koristi transcendentalne meditacije su ogromne i sveobuhvatne. TM je praktična formula za kontaktiranje i ostvarenje stvaralačkog stanja svijesti, priprema za djelovanje. Meditiramo da bi nam djelovanje bilo uspješnije, da bi s manje napora ostvarili više. Doduše, povlačimo se 20 minuta iz svijeta u tišinu, ali to povlačenje je samo zamah za kasniju aktivnost. Strelicu na luku povlačimo prema natrag, iako želimo da leti naprijed, da bismo joj dali energiju za daleki let. Što je više povučemo, dalje će letjeti. Ako je samo postavimo na tetivu neće imati snage da poleti.

To je vještina u djelovanju: "Radi malo, a postigni puno", ili "Ne čini ništa,  postigni sve". Za vrijeme TM mi ne činimo ništa, sjedimo udobno i dopuštamo da duh spontano stigne u stanje potpunog mira i punoće,  potom ga puštamo da, obogaćen energijom i inteligencijom, uroni u dinamičku aktivnost. 

Za vrijeme vježbe TM povlačimo se doduše iz svijeta do izvora misli, do izvora djelovanja, ali samo zato da bi nakon meditacije djelovanje bilo učinkovitije i uspješnije. Da bi djelovanje bilo dinamično mora mu prethoditi dubok počinak. Da bi val bio snažniji treba zahvatiti više od svoje osnove koja je ocean. Da bi misao bila snažnija i djelotvornija treba zahvatiti više od svog temelja koji je stanje najmanje uznemirenosti ili čista svijest. Snažna misao ili snažan duh rezultira u snažnom, učinkovitom i ispunjavajućem djelovanju.

Svakidašnje kretanje duha od najdubljeg mira do najdinamičnijeg djelovanja, čini ga izvanredno elastičnim i istodobno stabilnim. Čovjek je sposoban da kao elastično drvo odolijeva i najsnažnijim udarima i najtežim problemima. Na taj način, njegujući živčani sustav i proširujući svijest, mi postupamo kao dobar vrtlar koji zalijeva korijen da bi hranio sve vidove života drveta i uživao u plodovima. Za zdravo drvo potrebno je zdravo korijenje, kao što je za stabilnu zgradu potreban čvrst temelj.

Da bi naše djelovanje bilo snažno i učinkovito potrebno nam je snažno i djelotvorno mišljenje. Snaga drveta je u korijenu, a snaga misli je u njezinu izvoru, u čistoj svijesti. Kada se svijest otvori najtanahnijim vidovima misli na samom izvoru misli, mišljenje postaje snažnije i rezultira u snažnom djelovanju.

Da bismo to postigli potrebno je usmjeriti pozornost prema unutra i doživljavati sve finija i finija područja misli sve dok se ne transcendira (prekorači) i najtanahnija razina misli i ne stigne do cilja, stanja najmanje uznemirenosti, izvora neograničene energije i inteligencije. To je postupak transcendentalne meditacije.

Razvoj mentalnih sposobnosti je od temeljne važnosti za svakog čovjeka, bez obzira na njegovo obrazovanje ili zaposlenje. U mnogim zemljama svijeta provedena su znanstvena istraživanja koja ukazuju na povećanje inteligencije, stvaralaštva, opažajnih sposobnosti itd.Maharishijeva transcendentalna meditacija
Mr.sc. Rade Sibila, učitelj TM, Centar prosvjetljenja "Cmrok"
Jurjevska 45 * 10 000 Zagreb