Društveni odnosiDruštveni odnosi. Transcendentalna meditacija.
Kontakt RSS
Lifestyle
U svijetu gdje tempo života postaje sve brži, sve više stresa i napetosti koje donosi svakidašnjica, predstavlja opasnost i prijetnju razvoju pojedinca i društva. Posljedica nepravilnog načina prehrane je povećanje broja oboljelih od tumora, kao i veća učestalost drugih kroničnih bolesti.

Društveni odnosi

Objavljeno: 4. veljače 2018.

     Pojedinac i društvo ..

pokazuju isti prisni međusobni odnos kao duh i tijelo. Poboljšanje stanja pojedinaca poboljšava stanje društva, a poboljšano stanje društva djeluje na poboljšanje stanja pojedinaca. Utjecaj je uvijek obostran. Djelotvornost ponašanja ovisi o toj recipročnosti uzajamnog odnosa. Ako pojedinac želi poboljšati djelotvornost svoje okolice onda je najbolji način za to da poboljša samog sebe.

Ako magnet postaje jači automatski jače djeluje na okolicu. On ne može drugačije djelovati na okolinu nego da poveća svoju privlačnu snagu. Tako ni čovjek ne može poboljšati odnos okoline prema sebi i sebe prema okolini ako sam ne postane bolji i vredniji za druge.

Kada je duh snažan i kada djeluje svojim punim potencijalnom, tada je čovjek sposoban obogatiti svoju okolicu i postići najveću dobrobit za sebe. Njegovo ponašanje je takvo da potiče sve što je pozitivno i na taj način povoljno utječe na obitelj, zajednicu, zemlju pa i čitav svijet.

Ponašanje je izraz naših potreba a istodobno i sredstvo zadovoljenja tih potreba. Zato je važno da ponašanje bude djelotvorno kako naše potrebe ne bi ostale nezadovoljene. Ponašanje u nekoj situaciji ovisi o našoj procjeni te situacije, a to ovisi o jasnoći naše svijesti.

Stara izreka kaže: "Ljepota leži u oku promatrača". Drugim riječima, svijet je onakav kakvim ga vidimo. TM razvija sposobnost uočavanja viših vrijednosti u stvarima i situacijama tako da podiže razinu naše svijesti.

Ponašanje se mijenja s proširenjem područja utjecaja. Teritorij utjecaja djeteta je dječja soba i igračke, otac proširuje svoj utjecaj na obitelj, poduzeće, društveni život i sl. Pravilno postupanje na tom proširenom teritoriju utjecaja zahtijeva i proširenu svijest, ili veću sposobnost shvaćanja.

Dijete ne treba neku veliku odgovornost u ponašanju, ali ocu porodice sigurno je potrebna djelotvornost, odlučnost i uspješnost. Kao što smo ranije vidjeli, praktičan način za razvoj stvaralačke inteligencije i proširenje svijesti je tehnika TM. Pomoću nje jednostavno se zadovoljava ova potreba evolucije.

Tehnika TM omogućava da se duboko unutrašnje bogatstvo stvaralačke inteligencije iskoristi i spontano izrazi u svekolikom ljudskom ponašanju. Ljudi nisu ograničeni i osuđeni na patnju - sreća je dio svačijeg života, a to se osvješćuje uporabom unutrašnjeg izvora stvaralačke inteligencije.

Okolina reagira na svaku akciju pojedinca. Svakom mišlju, svakom riječju ili djelom proizvodimo neke vibracije koje djeluju na našu okolicu. Ništa u svemiru ne postoji izolirano, sve je međusobno povezano. Zbog toga na svakom od nas leži odgovornost da proizvodimo samo životno podržavajuće utjecaje na okolicu, koji se, prije ili kasnije, vraćaju natrag na djelatnika. Ono što radimo to nam se i vraća, ono što sijemo to ćemo i požnjeti.


Idealno ponašanje ..

temelji se na načelu davanja. Ako se dvoje sretnu da bi dali, oboje će primiti. Međutim, ako se dvoje sretnu da bi primili, onda oboje čeka da primi - budući da nitko ne daje i ne prima - pa se oboje rastaju razočarani. Suprotno, ako se sretnu da daju oboje primaju najviše. Ali čovjek može dati samo ono što ima. Dajemo ono što imamo. Svatko zrači ono što jest. Žarulja daje toliko svjetla koliko ima snage.

Otac ili majka koji se iscrpljeni vraćaju kući s posla, teško mogu pružiti jedno drugom, ili djeci, ljubav i podršku. Ravnatelj koji je napet i lako plane teško može imati strpljenje i razumijevanje, potrebno da bi vodio.

Za istinsko zadovoljstvo davanja čovjek treba biti potpuno razvijen, i živjeti puninu života. Tehnika TM razvija svijest punine, bezgraničnu svijest i time osigurava platformu za raazvoj sposobnosti maksimalnog davanja. Kako se oslobađamo stresa kroz vježbu TM, kako stječemo više energije i sklada, naše ponašanje se prirodno okreće prema davanju, osnovi idealnog ponašanja.

Pomoću tehnike TM možemo jasnije misliti, i stoga pravilnije ocjenjivati situacije i okolnosti. Prirodno, što je naša svijest šira, postajemo tolerantniji i imamo više razumijevanja. Međuljudski odnosi ovise o tome koliko su ljudi bliski, a njihova bliskost ovisi o njihovim ljudskim vrijednostima. Ako razvijamo harmoniju u svojoj vlastitoj svijesti, nema razloga da ona ne vlada i u području međuljudskih odnosa.

Pozitivno ponašanje je izraz ljubavi. Ljubav je najnježniji impuls života, snaga evolucije. Ljubav izrasta u najvećoj mjeri iz zadovoljenog srca i širi nježnost i dobrotu oko sebe. Ponašanje može biti krajnje pozitivno, za pojedinca i njegovu okolicu, ako izrasta iz potpuno razvijenog srca i uma.

Ponovno možemo vidjeti, kako to pokazuju brojna znanstvena istraživanja, da je tehnika TM najučinkovitije sredstvo za razvoj kvaliteta srca koje ne prirodan način obogaćuje sve vidove ponašanja i čini život plodonosnim. Prije svega meditanti TM-a potiču promjene u svojoj okolini.

U njima postupno nestaje stres, tjeskoba, osjećaj neprijateljstva pa oni i kod drugih ublažavaju napetost i osjećaj ugroženosti. Prihvaćanje, prijateljstvo, ljubav, energija i optimizam prelaze na okolinu koja ih okružuje. Kad ljudi, koji ne meditiraju, primijete promjene na svojim prijateljima, obično i sami požele meditirati. To je uzrok da se TM neprekidno širi.

Osim što neke vlade, odgojne ustanove i poslovni svijet otkrivaju TM kao najdjelotvorniji program obogaćivanja ličnosti, posljednjih godina TM je uveden u mnoge medicinske ustanove i ustanove za rehabilitaciju. Dok ostali programi pokušavaju riješiti određeni problem ili razviti određenu vještinu, TM uspostavlja opće psihičko zdravlje i olakšava učenje.

Budući da su ti učinci fiziološki, čovjek ih odmah osjeća. Kako se TM lako uči i vježba on je idealna metoda rehabilitacije zatvorenika.

Istraživanja su pokazala izrazito povoljne reakcije na TM: bolje međusobno razumijevanje i komunikaciju, bolje shvaćanje samog sebe, smanjenje osamljenosti i depresije i povećavanje društvenosti. Uočene su veće radne sposobnosti i veća učinkovitost u radu, znatno smanjenje uzimanje droga i sredstava za smirenje te bolje tjelesno zdravlje. Recidivitet se je, kod otpuštenih TM zatvorenika, smanjio više od 87%.Maharishijeva transcendentalna meditacija
Mr.sc. Rade Sibila, učitelj TM, Centar prosvjetljenja "Cmrok"
Jurjevska 45 * 10 000 Zagreb