EPH gestozaPreeklampsija. Eklampsija. EPH gestoza. Hipertenzija u trudnoći. Proteinurija u trudnoći. Preeklampsija je kombinacija hipertenzije i proteinurije. Klasična definicija EPH gestoze obuhvaća pojavu edema (E) što označuje nakupljanje tekućine u tkivima, proteinuriju (P) s > 0,3 g/l bjelančevina u urinu/24 sata i hipertenziju (H) pri čemu je sistolički tlak >/= 140 mm Hg i dijastolički tlak >/= 90 mm Hg. Akutna toksemija trudnoće obuhvaća dva stanja: preeklampsiju i eklampsiju. Preeklampsija je definirana povišenim krvnim tlakom (PIH - pregnancy induced hypertonia) i proteinurijom u trudnoći, a eklampsija prije svega pojavom konvulzija u trudnoći. Pri tome se eklampsija najčešće nadovezuje na preeklampsiju iako je moguća pojava konvulzija i bez znakova preeklampsije (eclampsia sine eclampsia).
Kontakt RSS
Trudnoća
U slučaju oplodnje, mijenjaju se osjećaji žene, ona priprema gnjezdašce za dijete, u kojem sve mora biti na svom mjestu.

EPH gestoza

Datum zadnje izmjene: 8. siječnja 2017.
EPH gestoza označuje kompleksan sindrom koji se javlja u trudnoći čiji su glavni simptomi nakupljanje tekućine (edemi), pojava bjelančevina u urinu (proteinurija) i povišeni krvni tlak (hipertenzija), a u najtežim slučajevima konvulzije i koma.

Sam pojam gestoza opći je naziv za bolesti svojstvene trudnoći (gestaciji), patološka zbivanja u organizmu trudne žene.

U ovom izvornom značenju razlikuju se dva oblika gestoza: rane i kasne gestoze.


Rane gestoze ..

javljaju se u ranoj trudnoći, obično tijekom prvog trimestra i obuhvaćaju prekomjerno lučenje sline i prekomjerno povraćanje u trudnoći.

Prekomjerno lučenje žlijezda slinovnica u trudnoći (ptyalismus) je uobičajeni i neugodni simptom rane trudnoće.

Češće se javlja kod žena koje imaju mučnine i vjerojatno pojačava osjećaj gađenja u trudnoći.

Ukoliko se radi o velikim količinama (više od 1 l/dan) može nastati ulcerozni stomatitis ili doći do dehidracije.

Nema pouzdanog lijeka, a kod ekstremnih slučajeva primjenjuju se vrlo oprezno lijekovi iz skupine trankvilizatora, sedativi, antihistaminici i atropin.

Jutarnje mučnine i povraćanje (emesis), premda gotovo sinonim za ranu trudnoću, javljaju se u svega 1/3 - 1/2 trudnica. KRVARENJE
U TRUDNOĆITORCH I DRUGE
INFEKCIJE
GESTACIJSKI
DIJABETES

EPH GESTOZA
PREEKLAMPSIJA
 
RH
INKOMPATIBILNOSTNije sasvim sigurno, ali se smatra da je visoka razina hormona hCG tijekom prvih 12 tjedana trudnoće odgovorna za mučninu, gađenje i povraćanje u ovom razdoblju trudnoće.

Padom razine hCG nakon 16. tjedna trudnoće kod većine trudnica prestaju tegobe ovog tipa.

Osim hormonskih čimbenika, značajnu ulogu u nastanku ovih tegoba igraju psihološki i emotivni čimbenici.

Kod lakših oblika povraćanja, trudnica povraća dva do pet puta na dan, obično poslije jela, pri čemu se tjelesna težina ne mijenja, a vitalne funkcije su nepromijenjene.

Umjereno teško povraćanje podrazumijeva povraćanje pet do deset puta na dan, pri čemu dolazi do pada tjelesne težine, porasta pulsa, smanjenja izlučivanja tekućine i promjena u sastavu elektrolita krvi.

Teški oblici povraćanja (hyperemesis) s povraćanjem 10 - 20 puta na dan praćeni su teškom dehidracijom, anurijom i u najtežim slučajevima mogu dovesti do javljanja halucinacija, delirija, žutice, kome i smrti.

U ovakvim slučajevima nužna je hospitalizacija trudnice s nadoknadom tekućine, elektrolita i vitamina, uz sedaciju i kortikosteroidnu terapiju. Vrlo rijetko dolazi do takvog oštećenja funkcija jetara i bubrega da je nužno prekinuti trudnoću kako bi se trudnica održala na životu.


Kasne gestoze ..

javljaju se iznimno prije 24. tjedna trudnoće i nakon 48 sati od porođaja, a učestalost se kreće između 3 - 10% trudnoća.

Klasična definicija simptoma obuhvaća pojavu edema (E) što označuje nakupljanje tekućine u tkivima, proteinuriju (P) s > 0,3 g/l bjelančevina u urinu/24 sata i hipertenziju (H) pri čemu je sistolički tlak >/= 140 mm Hg i dijastolički tlak >/= 90 mm Hg.

Početna slova ovih simptoma tvore kraticu EPH, pa otuda i naziva EPH bolest svojstvena trudnoći ili EPH gestoza.

Mnogobrojne su podjele EPH gestoza:
  • prema simptomima
  • prema patogenezi
  • prema pratećim bolestima
  • prema težini simptoma.

Danas se ipak najčešće rabi podjela američkog komiteta za zaštitu majki prema kojoj razlikujemo akutnu toksemiju trudnoće, kroničnu hipertenziju i neklasificirana stanja i bolesti.


Akutna toksemija trudnoće ..

obuhvaća dva stanja: preeklampsiju i eklampsiju.

Preeklampsija je definirana povišenim krvnim tlakom (PIH - pregnancy induced hypertonia) i proteinurijom u trudnoći, a eklampsija prije svega pojavom konvulzija u trudnoći.

Pri tome se eklampsija najčešće nadovezuje na preeklampsiju iako je moguća pojava konvulzija i bez znakova preeklampsije (eclampsia sine eclampsia).

Na koji način trudnoća dovodi do pojave visokog tlaka ili oštećenja bubrega i izlučivanja bjelančevina u urinu nije još uvijek konačno razjašnjeno.

Postoje mnogobrojne teorije od kojih je najprihvatljivija teorija o nedostatnoj funkciji trofoblasta i nedovoljno učinkovitoj eroziji spiralnih arterija maternice.

U nekih trudnica izostaje ova funkcijska denervacija spiralnih arterija zbog čega one ostaju deblje, povišenog tonusa i užeg lumena.

Ovdje se najverojatnije radi o manjkavoj produkciji prostaciklina PGI2 (pri čemu moguću ulogu igra i genetska pogreška u kodiranju trofoblastne produkcije PGI2 i TXA2).

Drugi mehanizmi koji se raspravljaju su supresija stvaranja prostaglandina uslijed lokalnog djelovanja kateholamina i progesterona, odnosno oštećenje endotelnih stanica putem nekog serumskog čimbenika (lipidni peroksidi - malonaldehid).

U svakom slučaju ova početna neravnoteža u stvaranju prostaciklina PGI2 i tromboksana TXA2 odgovorna je za niz kaskadnih reakcija koje dovode do oštećenja bubrežnih funkcija i proteinurije, odnosno povišenog krvnog tlaka i smanjenja protoka krvi kroz maternicu i posteljicu.

Kao posljedica ovih promjena javlja se zastoj rasta djeteta, kao i veća učestalost mrtvorođenih beba ili nedonoščadi.

Krajnji i najteži stadij EPH gestoze je eklampsija koja se odlikuje iznenadnim gubitkom svijesti i pojavom konvulzija, nakon čega nastupa kraće ili duže komatozno stanje.

Dijagnostika i praćenje trudnoće, kao i tijek porođaja u ovim slučajevima su iznimno komplicirani.

EPH gestoza je upravo razlog zašto se kod svakog pregleda trudnice u okviru antenatalne skrbi mjeri tjelesna težina, krvni tlak i pregleda urin na sadržaj bjelančevina.

Najmanja sumnja na neki od znakova EPH gestoze zahtijeva niz laboratorijskih testova, kao i intenzivno ultrazvučno i kardiotokografsko (CTG) praćenje.

Niti kod jedne druge bolesti u trudnoći obojeni Doppler nema takvu važnu ulogu kao što je to kod EPH gestoze.

Mjerenje protoka krvi kroz krvne žile maternice tijekom 20. - 24. tjedna trudnoće može u velikom postotku pretkazati pojavu kasne gestoze.

Kod svih i malo težih oblika obvezatna je hospitalizacija uz intenzivni nadzor, a terapija se određuje prema nalazima, stanju trudnice i tjednima trudnoće.

Trudnoća se može dovršiti vaginalnim putem ili carskim rezom, ovisno o postojanju indikacija za carski rez.

EPH gestoza je idealan primjer kako i koliko redoviti ginekološki pregledi trudnica u okviru antenatalne skrbi igraju ulogu i imaju važnost u nadziranju pravilnog tijeka trudnoće i porođaja, odnosno prepoznavanju potencijalnih izvora opasnosti za majku i dijete.
dr. Vesna Harni


Literatura