Liječenje vaginalnog karcinoma Metoda izbora u liječenju raka vagine je zračenje. Sastoji se u lokalnoj aplikaciji radioaktivnog iridija, radija ili kobalta kao izvora kontaktnog zračenja primarnog tumora (inttrakavitarna aplikacija, postupak afterloading ili intersticijsko zračenje) kombinirana s perkutanim zračenjem onih područja male zdjelice u kojima se očekuje moguće limfogeno širenje (telekobalt gama terapija ili megavoltna terapija). Operativne metode obuhvaćaju proširenu histerektomiju s limfadenektomijom i parcijalnom kolpektomijom, te rekonstrukcijom vagine, kada se odstranjuje uterus s odgovarajućim limfnim čvorovima i šira manžeta vaginalnog tkiva. Druga mogućnost je vulvektomiju s parcijalnom kolpektomijom kada se odstranjuje vulva i donji dio vagine uz rekonstrukciju. Ova operacija je rezervirana prije svega za male tumore koji se nalaze u donjoj trećini vagine.
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

Liječenje vaginalnog karcinoma

Vezano
Tema
Onkologija
Datum zadnje izmjene: 14. lipnja 2015.
VAIN | Karcinom vagine | Stadiji vaginalnog karcinoma | Liječenje vaginalnog karcinoma

Veoma važan postupak u liječenju vaginalnog karcinoma ..

je optimalan "staging i grading", optimalna dijagnostika prije odluke o daljnjem liječenju, pri čemu oba ova postupka omogućuju u velikoj mjeri individualni pristup pacijentici. Osobito kod mlađih, seksualno aktivnih pacijentica nastoji se ograničiti radikalnost operativnog zahvata, ukoliko to stadij bolesti dopušta.

Vaginalni karcinom nije, s obzirom na bliske odnose s mokraćnim mjehurom i rektumom, kao i bogatom limfnom drenažom, optimalno pristupačan niti operativnom niti radijacijskom tretmanu. U liječenju stoje na raspolaganju:
  • radioterapija (terapija zračenjem) i
  • operativne metode.

Terapija zračenjem.

metoda je izbora u liječenju vaginalnog karcinoma. Sastoji se u lokalnoj aplikaciji radioaktivnog iridija, radija ili kobalta kao izvora kontaktnog zračenja primarnog tumora (inttrakavitarna aplikacija, postupak afterloading ili intersticijsko zračenje) kombinirana s perkutanim zračenjem onih područja male zdjelice u kojima se očekuje moguće limfogeno širenje (telekobalt gama terapija ili megavoltna terapija). Terapija traje 6 - 8 tjedana.


Operativne metode obuhvaćaju :

  • Proširenu histerektomiju s limfadenektomijom i parcijalnom kolpektomijom, te rekonstrukcijom vagine, kada se odstranjuje uterus s odgovarajućim limfnim čvorovima i šira manžeta vaginalnog tkiva. Ova operacija prije svega dolazi u obzir kod malih tumora u gornjim dijelovima vagine
  • Vulvektomiju s parcijalnom kolpektomijom kada se odstranjuje vulva i donji dio vagine uz rekonstrukciju. Ova operacija je rezervirana prije svega za male tumore koji se nalaze u donjoj trećini vagine.

Najbolji rezultati liječenja postižu se kod malih tumora, čije je sjedište u gornjem dijelu vagine. Bitno povoljniju prognozu imaju visoko diferencirani tumori u odnosu na lošije diferencirane. U brojkama: 5-godišnje preživljenje u stadiju I iznosi 90%, u stadiju III: 40% i u stadiju IV 0%.
dr. Vesna Harni
Literatura
Liječenje vaginalnog karcinoma