Pothranjene žene pod većim rizikom za ranu menopauzuŽene s preniskom težinom i koje su ranije bile u kategoriji pothranjenih, imaju veći rizik za ranu menopauzu.
Kontakt RSS
Pothranjene žene pod većim rizikom za ranu menopauzu
Žene s preniskom težinom i koje su ranije bile u kategoriji pothranjenih, imaju veći rizik za ranu menopauzu.

Pothranjene žene pod većim rizikom za ranu menopauzu

Objavljeno: 13. studenog 2017., Datum zadnje izmjene: 12. studenog 2017.

Žene s preniskom težinom i koje su ranije bile u kategoriji pothranjenih, imaju veći rizik za rano nastupanje menopauze u usporedbi sa ženama čija je tjelesna težina u granicama normalnog, ukazuju nova istraživanja.

Studija, objavljena u znanstvenom časopisu "Human Reproduction", nalazi da najveći rizik za prerano nastupanje menopauze imaju pothranjene žene koje su izgubile 9 ili više kilograma na težini najmanje tri puta tijekom adolescencije.

Razina estrogena

Menopauza – zadnja menstruacije, označuje prekid redovitih menstrualnih krvarenja i stanje je nakon kojeg nije moguće prirodno zanijeti. Uobičajeno nastupa između 45 i 55 godine života, ovisno o padu estrogenih hormona.

Menopauza nastupa prosječno u žena starosne dobi 51 godinu u Ujedinjenom Kraljevstvu. No međutim, u okruglo 10% žena nastupa rana menopauza.

Znanstveni tim sa Sveučilišta u Massachusettsu proveo je istraživanje podataka 78,759 žena uključenih u Američku studiju "Nurses' Health Study II" provednu 1989 godine. Do 2011. godine je prema dostupnim podatcima, rana menopauza nastupila u 2,804 žene. Rana menopauza je definirana kao nastupanje menopauze prije navršenih 45 godina.

Glavni rezultati

Glavni zaključci istraživanja su bili:

  • Žene koje su bilo kada u životu bile pothranjene – kada je BMI (indeks tjelesne mase) bio jednak ili manji od 18.5 imaju 30% veći rizik nastupanja rane menopauze u usporedbi s mršavim i ženama normalne tjelesne težine kod kojih je BMI između 18.5 i 22.4.
  • Pretile žene, kod kojih je BMI između 25 i 29.9 imaju 21-30% manji rizik za ranu menopauzu u usporedbi sa ženama zdrave tjelesne težine.
  • Žene koje su s 18 godina bile u kategoriji pothranjenih, a BMI je bio manji od 17.5 imaju 50% veći rizik za ranu menopauzu u usporedbi sa ženama normalne tjelesne težein.
  • Rizik za ranu menopauzu bio je 35-59% veći kod žena kod kojih je BMI bio manji od 18.5 u dobi od 35 godina.


Znanstvenici su pronaši također da pothranjene žene koje su izgubile 9 ili više kilograma najamnje 3 puta u starosnoj dobi između 18 i 30 godina, imaju 2.4 puta veći rizik za nastupanje rane menopauze. Ovaj rezultat treba uzeti s oprezom, obzirom da je ova skupina brojala svega 7 ispitanica.

Human Reproduction 2017.
Dr. Vesna Harni