KorioadenomKorioadenom (Chorioadenoma destruens) označuje invazivnu ili destruirajuću molu, kada majčin organizam nije u stanju ograničiti sposobnost proliferacije i rasta trofoblasta promijenjenog u smislu molarne trudnoće. Iako je rast molarno degeneriranih korionskih resica ograničen na deciduu (sluznicu maternice), u oko 15% se nalazi i prodor mole u mišićni ili serozni sloj maternice, pa čak i u ekstrauterine regione, kada se govori o korioadenomu.
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

Korioadenom

Datum zadnje izmjene: 14. veljače 2013.
Molarna trudnoća | Gestacijska trofoblastička bolest | Korioadenom | Koriokarcinom  | Stadiji gestacijske trofoblastičke bolestiIzgleda da majčin organizam nije u stanju ograničiti sposobnost proliferacije i rasta trofoblasta promijenjenog u smislu molarne trudnoće, čak i ako u većini slučajeva nije prisutan invazivni rast degenerativno promijenjenih korionskih resica. Ipak uz rast molarno degeneriranih korionskih resica ograničen na deciduu (sluznicu maternice), u oko 15% se nalazi i prodor mole u mišićni ili serozni sloj maternice, pa čak i u ekstrauterine regione. U ovom slučaju radi se o invazivnoj ili destruirajućoj moli, koja se naziva korioadenom (Chorioadenoma destruens).

Otkidanjem djelića trofoblasta i prodorom u krvne žile maternice mogu se javiti i metastatska žarišta, prije svega u plućima, pojava koja je u većini slučajeva ipak reverzibilna. Ovaj fenomen razlikuje se zapravo samo kvantitativno od sličnog prodora trofoblastnih stanica u majčin krvotok tijekom normalne trudnoće, koje vrlo brzo podliježu degenerativnim promjenama uslijed iscrpljenja njihove proliferativne potencije. Ova pojava je tijekom normalne trudnoće bez patološkog značenja.

U novijoj literaturi, gestacijska trofoblastička bolest (NIH Classification) se dijeli u
  • nemetastazirajuće oblike GTB (mola hydatiformis) i
  • metastazirajuće oblike GTB
o "low risk" metastazirajući GTB s dobrom prognozom koji obuhvata kratko trajanje bolesti (< 4 mjeseca), relativno nisku razinu ß-hCG (<40.000 IU/l), odsustvo udaljenih metastaza, odsustvo prethodne kemoterapije i prethodnih trudnoća.
o "high risk" metastazirajući GTB obuhvata metastazirajući oblik s lošijom prognozom: trajanje dulje od 4 mjeseca, visoke vrijednosti ß-hCG (>40.000 IU/l), prisustvo udaljenih metastaza, prethodnu primjenu kemoterapije i prethodne trudnoće.

Prema ovoj podjeli destruirajuća mola (korioadenom) spada u "low risk" oblike metastazirajuće gestacijske trofoblastičke bolesti.

Histomorfološke promjene ..

kod destruirajuće mole sasvim odgovaraju promjenama koje se nalaze kod molarne trudnoće, pa čak i onda kada je veoma visok stupanj proliferacije. Znaci maligniteta uvijek nedostaju u potpunosti.

Rizični čimbenici, simptomi, kao i dijagnostički postupci u slučaju destruirajuće mole u potpunosti odgovaraju onima opisanim kod mole hydatiformis. Obzirom na invazivni rast, liječenje se unekoliko razlikuje. Osnovni terapijski postupak obuhvata 2 osnovna koraka:
  • kompletno pražnjenje maternice (aspiracijska kiretaža uz infuziju sintocinona) i
  • ß-hCG monitoring nakon prekida trudnoće.

Za razliku od neinvazivne mole, a slično kao kod koriokarcinoma, u slučaju destruirajuće mole obavezno se pristupa aktivnom traženju evtl. metastaza (pluća, jetra, mozak) i obavezno primjenjuje kemoterapija.

U okviru kemoterapije, na prvom mjestu stoji antagonist folne kiseline metotreksat. Primjenjuje se samostalno ili u kombinaciji s actinomicinom D ili klorambucilom (MAC shema) u vidu ciklusa. I ovdje se kao kod ostalih oblika GTB, najveći značaj pripisuje redovitoj kontroli ß-hG vrijednosti.

Unatoč invazivnom rastu, prognoza je izvrsna i nerijetko se postiže potpuno izlječenje 100%.dr. Vesna Harni
Literatura