Menopauza ubrzava pogoršanje reumatoidnog artritisaSimptomi reumatoidnog artritisa brže napreduju tijekom menopauze.
Kontakt RSS
Menopauza ubrzava pogoršanje reumatoidnog artritisa
Simptomi reumatoidnog artritisa brže napreduju tijekom menopauze.

Menopauza ubrzava pogoršanje reumatoidnog artritisa

Objavljeno: 10. kolovoza 2018.

Žene s reumatoidnim artritisom (RA) brže doživljavaju funkcionalni pad tijekom menopauze, sugeriraju podaci iz velike opservacijske studije.

Rezultati "ukazuju da menopauza ima značajan utjecaj na razinu i stopu funkcionalnog pada kod žena s RA", napisali su autori studije.

Klinički odnos između hormonskog statusa i aktivnosti bolesti RA već je zabilježen kod žena, napisali u članku objavljenom online u znanstvenom časopisu "Rheumatology" Elizabeth Mollard, dr.sci., sa Sveučilišta Nebraska Medical Center College of Nursing-Lincoln Division, i kolege. Na primjer, simptomi RA se smiruju tijekom trudnoće, a rana menopauza je povezana s većim rizikom razvoja RA u usporedbi s normalnom ili kasnom menopauzom.

S obzirom na ova zapažanja, autori su proučavali odnos menopauze i funkcionalnim padom kod žena s RA. Koristili su podatke iz Nacionalne banke podataka za reumatske bolesti, koja se sastoji od samoprocjena pacijenata i najveća je takva baza podataka u SAD-u.

Sudionice u Nacionalnoj banci podataka za reumatske bolesti su ispunili anketu na početku studije, a zatim su ispunjavale upitnike svakih 6 mjeseci. Uključivalo je upitnik za procjenu zdravstvenog stanja (HAQ) koji prati bolesnike s bolešću i invaliditetom tijekom obavljanja redovitih aktivnosti kao što su odijevanje, jedenje i hodanje, kao i neželjene učinke lijekova i troškova vezani za njihovu bolest. Pozitivni rezultati HAQ pokazuju pogoršanje funkcionalnog pada, dok negativni rezultati odražavaju manji funkcionalni pad i bolji funkcionalni status.

Da bi ušle u ovu studiju, žene su morale imati dijagnozu RA prije menopauze i ispuniti najmanje dva upitnika između 2003. i 2017.g. Od 8189 pacijentica koje su ispunile uvjete za uključivanje, 2005 (24,5%) su bile u premenopauzi pri upisu, 611 (7,5%) je ušlo u klimakterij tijekom studije, a 5573 (68,1%) su bile u postmenopauzi. Srednja dob svake skupine je bila 39,7 godina (standardna devijacija [SD], 7,8), 50,7 godina (SD, 3,4) i 61,8 godina (SD, 9,8).

Autori su izvodili univarijantne i multivarijantne analize koje su uzele u obzir potencijalne zbunjujuće varijable, uključujući dob, razinu dohotka, duljinu reproduktivnog života, trajanje RA i uporabu duhana, hormonske nadomjesne terapije i oralnih kontraceptiva.

Ustanovili su da "su žene koje su bile u premenopauzi imale bolji rezultat za HAQ za -0,50 (95% [interval pouzdanosti]: -0.55, -0.19) u usporedbi sa ženama koje su bile u postmenopauzi [sa interakcijskim pojmom dobi od 0.01 (0.00 , 0.01)], što ukazuje da su žene u premenopauzi imale manji funkcionalni pad od žena u postmenopauzi. " Drugi čimbenici povezani s manjim funkcionalnim padom su bili primjena hormonske nadomjesne terapije, povijest barem jedne trudnoće i dulje trajanje reproduktivnog života.

Rezultati upućuju na to da ne samo da je klimakterij povezan s većim funkcionalnim padom u žena s RA, već da i blaži pad može biti povezan s većom hormonskom izloženosti, što se podrazumijeva dužim reproduktivnim životom, pišu autori. "Potrebna je dodatna studija o simptomima RA i funkcionalnom statusu tijekom menstrualnog ciklusa i ostalih hormonskih životnih događaja u razumijevanju hormonske uključenosti u status bolesti RA."

Ograničenja studije uključuju nesposobnost uspostavljanja direktnog odnosa između funkcionalnog pada i statusa menopauze, ili uključivanje svih potencijalnih zbunjujućih varijabli. Također, Nacionalna banka za baze podataka za reumatske bolesti i HAQ se oslanjaju na samoprocjene pacijenata, što možda ne mora nužno odgovarati objektivnim kliničkim mjerama.

Ipak, ti nalazi "sugeriraju da je menopauza povezana s većim funkcionalnim padom žena s RA. Daljnja studija je potrebna za razumijevanje ovog odnosa", zaključuju autori.


Rheumatology. Objavljeno online, 2018.


:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni