Očuvanje plodnosti kod graničnih tumora jajnikaKod većine pacijentica se može razmotriti krioprezervacija oocita, embrija i tkiva jajnika.
Kontakt RSS
Očuvanje plodnosti kod graničnih tumora jajnika
Kod većine pacijentica se može razmotriti krioprezervacija oocita, embrija i tkiva jajnika.

Očuvanje plodnosti kod graničnih tumora jajnika

Objavljeno: 13. lipnja 2018., Datum zadnje izmjene: 9. lipnja 2018.

Očuvanje plodnosti kod malignih bolesti

Liječenje raka se značajno promijenilo tijekom proteklih desetljeća. Kirurgija je postala manje opsežna, a novi kemoterapijski tretmani i terapije zračenjem su ciljani i manje štetni za okolne organe. Ove su promjene počele paralelno s poboljšanim preživljenjem. [1]

Određene vrste raka su povezane s mlađom dobi, ali se u toj populaciji mogu otkriti i maligne bolesti koje su inače češće kod starijih pacijenata. Pacijentice koje nisu započele ili završile rađanje ne moraju se samo suočiti s dijagnozom raka, već moraju uzeti u obzir da postoji mogućnost da će ostati bez djece zbog bolesti ili njenog liječenja.

Očuvanje plodnosti kroz asistiranu reprodukciju je doživjelo značajna poboljšanja. Kod većine pacijentica se može razmotriti krioprezervacija oocita, embrija i tkiva jajnika. [2] Sve više je dokaza koji upućuju na to da je poštedna operacija koja čuva plodnost sigurna za mnoge pacijentice s rakom.


Učinak operacija koje čuvaju plodnost

Nedavna studija [3] je procijenila učinak kirurškog očuvanja plodnosti kod žena s graničnim tumorima jajnika. Analizirani su podaci od 213 žena s graničnim tumorima jajnika koje su bile praćene u trajanju od 75 mjeseci. Većina (81%) slučajeva je imala I stadij bolesti, 4% je bilo u II stadiju, a 15% je bilo u III stadiju. 140 pacijenatica je imalo serozni tip tumora, a 69 je imalo mucinozne granične tumore jajnika. Srednja dob žena je bila 38,7 godina, a 62% žena je bilo u dobi ispod 40 godina u vrijeme dijagnoze.

Kod 112 bolesnica je izvršena operacija sa očuvanjem plodnosti. Kod gotovo polovice tih pacijentica je napravljena konzervativna kirurgija (cistektomija, djelomična ooforektomija) na jajniku koji je imao tumor. Kod 50 bolesnica (24%) s dijagnozom rekurencije, 40 je podvrgnuto konzervativnoj operaciji, a 10 ih je podvrgnuto radikalnoj operaciji. Multivarijatna analiza je pronašla da je operacija s poštedom plodnosti povezana s povratom bolesti (hazard ratio, 2.57; 95% confidence interval, 2.3-7.6).

Dvadeset žena u cijeloj skupini je umrlo tijekom praćenja; u 11 slučajeva je uzrok smrti bio povezan s tumorom jajnika. Šest od 11 žena koje su umrle od tumora jajnika su imale konzervativnu kirurgiju. Očuvanje plodnosti nije bilo povezano sa smrtnošću. Kod 42 žene je zabilježeno ukupno 67 trudnoća.

Zaključak

Borderline tumore jajnika karakterizira atipična stanična proliferacija bez invazije strome. To su rijetki tumori i otkrivaju se u mlađoj dobi u usporedbi s invazivnim rakom jajnika. Većina tih tumora je ograničena na jajnike i općenito su povezani s dobrom prognozom. Stadij bolesti i histološki podtipovi su ključni prognostički čimbenici. [4]

Budući da se granični tumori jajnika dijagnosticiraju pretežno u mlađih žena, treba uzeti u obzir buduće zdravlje koje je povezano s hormonima jajnika kao i reproduktivne potrebe pacijentica kada se raspravlja o liječenju. Zbog općenito dobre prognoze ovih slučajeva može se razmotriti konzervativna kirurgija tijekom koje se sačuvaju uterus i / ili jajnici (jajnici). [1,4]


Ova studija je utvrdila da je napredan stupanj u dijagnozi i konzervativnoj kirurgiji bio povezan s ponavljanjem. Međutim, preživljenje nije bilo pod utjecajem operacije za poštedu plodnosti. Vjerojatnost ponovne pojave bolesti je varijabilna i ovisi o dobi bolesnica, rezervi jajnika, statusu jajovoda i drugim patologijama. Ova studija proširuje dosadašnja iskustva i podržava korištenje konzervativne kirurgije za žene s graničnim tumorima jajnika koje žele održati plodnost.


Reference
1. Kovács P, Mátyás S, Ungár L. Preservation of fertility in reproductive age women with the diagnosis of cancer. Eur J Gynaecol Oncol. 2008;29:425-434. Abstract
2. De Vos M, Smitz J, Woodruff TK. Fertility preservation in women with cancer. Lancet. 2014;384:1302-1310. Abstract
3. Helpman L, Yaniv A, Beiner ME, et al. Fertility preservation in women with borderline ovarian tumors – how does it impact disease outcome? A cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017;96:1300-1306. Abstract
4. Abascal-Saiz A, Sotillo-Mallo L, de Santiago J, Zapardiel I. Management of borderline ovarian tumours: a comprehensive review of the literature. Ecancermedicalscience. 2014;8:403.


:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni