EstraniEstrani. Gestageni. Estrani su gestageni iz skupine derivata 19-nortestosterona s jednom angularnom metilnom skupinom na C-13 atomu zbog čega se nazivaju i 13-metilgonani. Ovdje se ubrajaju noretisteron, linesterol, tibolon i srodni derivati.
Kontakt RSS
Ginekologija
Brojni znanstvenici istražuju uzroke, a drugi nastoje pronaći brzu i učinkovitu pomoć za liječenje ginekoloških oboljenja. Većina njih usmjerena je na tjelesne smetnje, dok je manje učinjeno na razjašnjenju psiholoških mehanizama povezanih s ovim tegobama.

Estrani

Datum zadnje izmjene: 6. siječnja 2017.

Derivati 19-nortestosterona

Derivati 19-nortestosterona dijele se u estrane i gonane. Estrani su gestageni s jednom angularnom metilnom skupinom na C-13 atomu zbog čega se nazivaju i 13-metilgonani.

Ovdje se ubrajaju noretisteron i srodni derivati.

Gonani su gestageni s jednom angularnom etilnom skupinom na C-13 atomu, otuda i naziv 13-etilgonani, a obuhvaćaju levonorgestrel, desogestrel, gestoden, norgestimat.

Pri oralnoj aplikaciji razvijaju jače gestagensko djelovanje od derivata progesterona.

I dok derivati progesterona tek pri visokim dozama pokazuju slabi androgenski, prije svega antiandrogenski i glukokortikoidni parcijalni učinak, derivati 19-nortestosterona odlikuju se androgenskim i antiestrogenskim parcijalnim učinkom, dok glukokortikoidni učinak nedostaje.

Od kliničkog je značaja androgenski učinak, koji se prije svega primjećuje na hepatičkom metabolizmu.

Ovisno o dozi dolazi do pada razine SHBG, a lipoproteinska raspodjela pomjera se u nepovoljnom pravcu (pad HDL, porast LDL).

S druge strane potiskuju testosteron iz veze s SHBG, koji je glavni transportni protein za 19-nortestosteron derivate.

Androgenski parcijalni učinak u potpunosti se gubi kada se dvostruko zasićena veza između C-4 i C-5 premjesti između C-5 i C-10 (noretinodrel). PRIRODNI
GESTAGENI

PREGNANIESTRANIGONANINORPREGNANI
Ovo djelovanje praktički nije prisutno kod modernih gonana (desogestrel, gestoden, norgestimat).

Supstitucija metilne skupine na C-13 s etilnom skupinom (gonani) značajno pojačava gestagenski učinak.


a) ESTRANI


  • NORETISTERON, NORETISTERONACETAT
  • LINESTRENOL, ETINODIOLACETAT I NORETINODREL
  • TIBOLON
  • DIENOGEST

Noretisteron, noretisteronacetat (NETA)

Noretisteron najstariji je od sintetskih gestagena ("prva generacija"). Podliježe snažnom učinku prvog prolaza u jetrima, pri čemu se biološka raspoloživost smanjuje na oko 50-70%. Vrijeme poluraspada iznosi 2.5 odnosno 8 sati.

Slabi, neznatni androgenski parcijalni učinak kod nižih doza (ispod 5 mg) očituje se u blagom pomjeranju lipidne i lipoproteinske raspodjele. Tek pri visokom doziranju i dugotrajnoj primjerni dolazi do klinički relevantnih promjena u raspodjeli lipida (pad HDL) s odgovarajućim kliničkim posljedicama. Ovakove promjene počivaju djelomično na određenom afinitetu noretisterona za androgenski receptor. Ovdje bi svakako i jedan od metabolita noretisterona - 5a-dihidro-noretisteron mogao igrati određenu ulogu.

Noretisteronacetat (NETA) i depo gestagen noretisteron-enantat nakon kidanja estarske veze prelaze u noretisteron, tako da njihova farmakokinetika uvelike odgovara onoj kod noretisterona. Nakon injekcije od 200 mg NETA najveće koncentracije od 8-12 ng/ml se postižu unutar 5-10 dana.

Linestrenol, etinodiolacetat i noretinodrel

Predstavljaju "pro drugs", obzirom da postaju djelotvorni tek nakon prijetvorbe u noretisteron. Transformacija se odvija veoma brzo tijekom resorpcije u tankom crijevu i prvog prolaska kroz jetra. Stoga vezivanje, biološka raspoloživost i farmakokinetika sliče onoj kod noretisterona. U animalnim pokusima dokazan je androgenski i estrogenski parcijalni učinak.

Tibolon

Tibolon je 7a-metil derivat noretinodrela, te kao i ovaj "pro drug" svoja različita hormonska djelovanja ostvaruje tek preko metabolita. Gestagenski i androgenski učinak ostvaruje preko 7a-metil-noretisterona, dok su 3a- i 3ß- hidroksi tibolon odgovorni prije svega za blago estrogensko djelovanje. Vrijeme poluraspada iznosi 45 sati.

U serumu je tibolon kao i metaboliti u vezi s albuminima. Ne posjeduje gluko- niti mineralokortikoidni parcijalni učinak, niti ima proliferacijsko djelovanje na endometrij.


dr. Vesna Harni


Literatura