GestageniGestageni - progesteron, progestageni. Gestageni su 21C-steroidni hormoni koji slično progesteronu izazivaju sekrecijsku transformaciju endometrija, omogućuju implantaciju oplođenog jajašca, a kod određenih vrsta u stanju su održavati trudnoću i nakon uklanjanja jajnika. Gestageni utječu na motilitet tuba, laktaciju i regulaciju gonadotropinske sekrecije. Pored toga gestageni izazivaju promjene cervikalne sluzi koje otežavaju ascenziju i koče kapacitaciju spermija.
Kontakt RSS
Ginekologija
Brojni znanstvenici istražuju uzroke, a drugi nastoje pronaći brzu i učinkovitu pomoć za liječenje ginekoloških oboljenja. Većina njih usmjerena je na tjelesne smetnje, dok je manje učinjeno na razjašnjenju psiholoških mehanizama povezanih s ovim tegobama.

Gestageni

Datum zadnje izmjene: 6. siječnja 2017.

Definicija

Gestageni su 21C-steroidni hormoni koji slično progesteronu izazivaju sekrecijsku transformaciju endometrija, omogućuju implantaciju oplođenog jajašca, a kod određenih vrsta u stanju su održavati trudnoću i nakon uklanjanja jajnika. Utječu na motilitet tuba, laktaciju i regulaciju gonadotropinske sekrecije.

Izazivaju promjene cervikalne sluzi koje otežavaju ascenziju i koče kapacitaciju spermija. Aktivacija gestagenskih receptora u središnjem živčanom sustavu vodi povišenju tjelesne temperature i sedaciji.

Pad razina progesterona vodi tijekom ciklusa nastanku probojnog ili koncem ciklusa nastanku abrupcijskog/prijelomnog krvarenja i odlubljivanju endometrija.

Sinonimi za gestagene su progesteron, progestageni i progestini.

Mehanizam djelovanja

Nakon vezivanja na specifični progesteronski receptor (P-Rp) u citosolu, novonastali kompleks mijenja alosteričku konformaciju.

Prostorna struktura nastalog kompleksa manje ili više je pogodna za stupanje u vezu s odgovarajućim mjestima u genomu stanice.

Na ovaj se način uloga gestagena snažno podudara s definicijom transkripcijskih faktora, koji aktiviraju proces transkripcije odgovarajućih gena.

Gestageni posjeduju jaka antagonistička, oprečna svojstva u odnosu na djelovanja estrogena. I dok estrogeni prije svega djeluju snažno proliferacijski, gestageni imaju daleko diferenciraniji učinak.

S druge strane gestageni djeluju samo u sinergizmu s estrogenima i njihov učinak se ispoljava samo u prisustvu estrogena.


 PRIRODNI
GESTAGENI

PREGNANIESTRANIGONANINORPREGNANI


Antagonizam (antiestrogensko djelovanje) gestagena očituje se u:
 • blokiranju estrogen-ovisne proliferacije, tj. estrogen-inducirane mitotičke aktivnosti i time DNA-sinteze. Ovaj učinak ostvaruje se smanjenjem broja receptorskih mjesta za vezivanje estradiol-E-Rp kompleksa u staničnoj jezgri.
  Opisani receptori, tzv. "Tip II receptorska mjesta" odgovorni su za kasne učinke estrogena, prije svega za proliferaciju i sintezu estrogenskih receptora.
  Kako je produkcija progesteronskih receptora također jedan od kasnih učinaka estrogena u staničnoj jezgri, na ovaj način gestageni preko svog antiestrogenskog učinka ograničavaju i svoju vlastitu djelotvornost i
 • Indukciji enzima koji metaboliziraju estrogene: osobito 17-ß-dehidrogenaze i estrogen-sulfotransferaze.
  Pod utjecajem progesterona snažno aktivirana dehidrogenaza prevodi estradiol u estron, što snizuje intracelularnu razinu estradiola.
  Na taj se način smanjuje i sinteza novih estrogenskih receptora (koju stimulira estradiol). Estron je slabi estrogen i zbog veoma kratkog zadržavanja u staničnoj jezgri praktički nije u stanju inducirati kasne učinke estrogena.
  Djelovanje dehidrogenaze nadopunjuje estrogen-sulfotransferaza, koja konjugira estron u estronsulfat, koji je biološki inaktivan i brzo se gubi iz stanice.
Strukturni uvjeti za vezivanje na progesteronski receptor, a time i gestagensko djelovanje su:
 • keto-skupina na C3-atomu,
 • dvostruka veza između C4-C5 atoma, kao i
 • bočni lanac s 2C atoma na C17.

Svi gestageni čija struktura odstupa od navedene spadaju u tzv. "pro-drugs", tvari čije se gestagensko djelovanje ispoljava tek preko njihovih metabolita.


Gestagene dijelom u dvije skupine: prirodne i sintetske gestagene.

I PRIRODNI GESTAGENI

  • PROGESTERON
  • 17a-hidroksi- PROGESTERON
  • 20a-dihidro- PROGESTERON
  • 20ß-dihidro- PROGESTERON

II SINTETSKI GESTAGENI


   • MEDROKSIPROGESTERONACETAT - MPA
   • MEGESTEROLACETAT - MGA
   • MEDROGESTON
   • KLORMADINONACETAT - CMA
   • CIPROTERONACETAT - CPA
   • HIDROKSIPROGESTERONKAPROAT
   • DIDROGESTERON
 • 2. DERIVATI 19-NORTESTOSTERONA
  • NORETISTERON, NORETISTERONACETAT
  • LINESTRENOL, ETINODIOLACETAT I NORETINODREL
  • TIBOLON
  • DIENOGEST 

  • LEVONORGESTREL I NORGESTREL
  • DEZOGESTREL
  • GESTODEN
  • NORGESTIMAR


 • DIENOGEST
 • TRIMEGESTON
 • NOMEGESTROLACETAT
 • NESTORONdr. Vesna Harni


Literatura