GonaniGonani / gestageni. Gonani su gestageni s jednom angularnom etilnom skupinom na C-13 atomu, otuda i naziv 13-etilgonani, a obuhvaćaju levonorgestrel, desogestrel, gestoden, norgestimat. Pri oralnoj aplikaciji razvijaju snažnije gestagensko djelovanje od derivata progesterona.
Kontakt RSS
Ginekologija
Brojni znanstvenici istražuju uzroke, a drugi nastoje pronaći brzu i učinkovitu pomoć za liječenje ginekoloških oboljenja. Većina njih usmjerena je na tjelesne smetnje, dok je manje učinjeno na razjašnjenju psiholoških mehanizama povezanih s ovim tegobama.

Gonani

Datum zadnje izmjene: 6. siječnja 2017.

Derivati 19-nortestosterona

Derivati 19-nortestosterona dijele se u estrane i gonane. Estrani su gestageni s jednom angularnom metilnom skupinom na C-13 atomu zbog čega se nazivaju i 13-metilgonani.

Ovdje se ubrajaju noretisteron i srodni derivati.

Gonani su gestageni s jednom angularnom etilnom skupinom na C-13 atomu, otuda i naziv 13-etilgonani, a obuhvaćaju levonorgestrel, desogestrel, gestoden, norgestimat.

Pri oralnoj aplikaciji razvijaju snažnije gestagensko djelovanje od derivata progesterona.

I dok derivati progesterona tek pri visokim dozama pokazuju slabi androgenski, prije svega antiandrogenski i glukokortikoidni učinak, derivati 19-nortestosterona odlikuju se androgenskim i antiestrogenskim parcijalnim učinkom, dok glukokortikoidni učinak nedostaje.

Od kliničkog značaja je androgenski učinak, koji se prije svega primjećuje na hepatičkom metabolizmu. Ovisno o dozi dolazi do pada razine SHBG, a lipoproteinska raspodjela pomjera se u nepovoljnom pravcu (pad HDL, porast LDL). S druge strane potiskuju testosteron iz veze s SHBG, koji je glavni transportni protein za 19-nortestosteron derivate.

Androgenski parcijalni učinak u potpunosti se gubi kada se dvostruko zasićena veza između C-4 i C-5 premjesti između C-5 i C-10 (noretinodrel).

Ovo djelovanje praktički nije prisutno kod modernih gonana (desogestrel, gestoden, norgestimat). Supstitucija metilne skupine na C-13 s etilnom skupinom (gonani) značajno pojačava gestageni učinak. PRIRODNI
GESTAGENI

PREGNANIESTRANIGONANINORPREGNANI

b) GONANI


  • LEVONORGESTREL I NORGESTREL
  • DESOGESTREL
  • GESTODEN
  • NORGESTIMAT


Levonorgestreol (LNG) i norgestrel

Ranije primjenjivani norgestrel predstavlja zapravo mješavinu obaju stereoizomera levonorgestrela - LNG (50%) i dekstronorgestrela - DNG (50%), od kojih DNG nije hormonski aktivan. Otuda je djelovanje norgestrela jednako otprilike polovici doze LNG.

Biološka raspoloživost LNG je 85-95%. Vrlo se brzo apsorbira i u oko 25% deponira u masnom tkivu. Ne podliježe bitnijem učinku prvog prolaza kroz jetra. Najveće vrijednosti LNG nalaze se u krvi nakon 1-2 sata, pri čemu vrijeme poluraspada iznosi 90 minuta (t 1/2 a) odnosno 21 sat (t 1/2 ß).

LNG se snažno vezuje na SHBG i djelomično potiskuje testosteron, pa dolazi do porasta slobodne, biološki aktivne koncentracije testosterona. Kao posljedica ovoga mogu nastupiti znaci slabijeg androgeniziranja.

Ukoliko se LNG uzima zajedno s estrogenom, dolazi do kumulacije levonorgestrela uslijed porasta SHBG koncentracije (estrogenski učinak). Ukoliko se LNG primjenjuje samostalno ovaj pak ostaje konstantan.


Levonorgestrel podliježe sulfokonjugaciji u početnoj fazi, a u kasnijoj fazi glukuronizaciji. Jedna trećina je u obliku glukuronida, a jedna četvrtina u obliku sulfata. LNG posjeduje veoma snažno gestagensko i antiestrogensko, te relativno slabo androgensko djelovanje.

LNG ne pokazuje gluko-, mineralo- niti antimineralokortikoidni parcijalni učinak.


Dezogestrel

Dezogestrel pripada također skupini "pro-drugs". Nakon oralne aplikacije dijelom pri apsorpciji u tankom crijevu, dijelom pri prvom prolazu kroz jetra brzo prelazi u djelotvorni oblik 3-keto-dezogestrel. Biološka raspoloživost iznosi oko 76%.

Serumska razina 3-keto-dezogestrela je na isti način kao i razina levonorgestrela uvjetovana snažnim vezivanjem na SHBG. Inicijalno vrijeme poluraspada iznosi 1.6 sati, dok je terminalno vrijeme poluraspada 16 sati.

Minimalno androgensko parcijalno djelovanje nastupa tek pri dozama koje su 3-10 puta veće od doze koja izaziva gestagensk učinak. U kombinaciji s estrogenom ovaj minimalni androgenski učinak ne dolazi do izražaja. Dezogestrel ne posjeduje kortikoidni niti antikortikoidni parcijalni učinak, dok je antiestrogensko djelovanje veoma blago.


Gestoden

Gestoden posjeduje najsnažnije gestagensko djelovanje među do sada otkrivenim gestagenima. Nije "pro-drug", a nakon oralnog davanja resorbira se u potpunosti. Ovaj snažni gestagenski učinak pojačan je dodatnom dvostruko zasićenom vezom između C-15 i C-16 atoma.

Biološka raspoloživost nakon oralne aplikacije iznosi gotovo 100%. Maksimalnu razinu u plazmi u prosjeku dosiže nakon 1-2 sata. Vrijeme poluraspada iznosi 1.5 i 18 sati. U serumu se s visokim afinitetom vezuje na SHBG.

Premda posjeduje afinitet prema androgenskom, glukokortikoidnom i aldosteronskom receptoru, parcijalni androgenski, glukokortikoidni i antimineralokortikoidnoi učinak su pri uobičajenom doziranju bez kliničkog značenja.

Norgestimat

Norgestimat spada također u "pro-drugs", a stvarno djelotvorna supstanca - levonorgestrel nastaje intermedijarnim metabolizmom preko LNG-17ß-acetata, kao i LNG-3-oksi oblika. Sam norgestimat kao i njegovi intermedijarni metaboliti imaju veoma slab afinitet prema progesteronskom receptoru.

Maksimalnu razinu u serumu nakon oralnog davanja dosiže nakon 1-2 sata. Terminalno vrijeme poluraspada iznosi 44-57 sati. Kao i LNG posjeduje veoma slabi antiestrogenski učinak i slabi androgenski parcijalni učinak, dok ne posjeduje estrogensko niti antiandrogensko djelovanje.

Razina levonorgestrela koja se postiže nakon uzimanja norgestimata u poređenju s uzimanjem LNG daleko je niža, pa tako i kombinacija etinilestradiola i norgestimata pokazuje u daleko manjem stupnju androgenski parcijalni učinak.


dr. Vesna Harni


Literatura
Gonani