Liječenje ovarijskog karcinomaLiječenje raka jajnika. Liječenje ovarijskog karcinoma. Liječenje karcinoma ovarija. U liječenju raka jajnika na prvom mjestu stoji operativni zahvat, pri čemu opsežnost zahvata ovisi o i proširenosti tumora, kao i starosti pacijentice. Prognoza raka jajnika je u najvećoj mjeri ovisna o radikalnosti prve operacije, zbog čega je upravo i cilj liječenja otkloniti po mogućnosti sva žarišta tumora, "NED"stanje (no evidence of disease). Za razliku od drugih ginekoloških karcinoma podjela na stadije (FIGO i TNM - podjela) kod raka jajnika vrši se isključivo za vrijeme operacije - kirurški staging. Kirurški staging obuhvać a: procjenu lokalnog nalaza (jednostrani ili obostrani tumor?), procjenu izgleda površine , odnosno tumora (intaktna površina , odnosno kapsula tumora?), procjenu pokretljivosti tumora (priraslice/infiltracija u okolne strukture?), procjena izgleda drugih organa (jetra, ošit, crijevo?), reviziju trbušne šupljine, crijeva i peritoneuma, biopsiju svih suspektnih mjesta, reviziju i biopsiju limfnih čvorova: zdjeličnih i paraaortalnih, kao i aspiraciju tekućine iz trbuha. Klasična operativna terapija kod raka jajnika u stadiju Ia-c; i stadiju IIa,c obuhvaća odstranjenje maternice s jajnicima, limfadenektomiju, omentektomiju i evtl. apendektomiju (kod suspektnog nalaza, adherencije, kao i kod mucinoznih karcinoma).
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

Liječenje ovarijskog karcinoma

Datum zadnje izmjene: 6. siječnja 2017.

U liječenju ovarijskog karcinoma na prvom mjestu stoji operativni zahvat, pri čemu opsežnost zahvata ovisi o i proširenosti tumora, kao i starosti pacijentice. Prognoza je u najvećoj mjeri ovisna o radikalnosti prve operacije, zbog čega je upravo i cilj liječenja otkloniti po mogućnosti sva žarišta tumora, "NED"stanje (no evidence of disease).


Indikacija za kirurški zahvat postoji kod nalaza adneksalne tvorbe:

 • Cistični tumor jajnika veći od 5 cm koji ne nestane za 6-8 tjedana
 • Bilo koji solidni tumor jajnika
 • Bilo koja adneksalna masa veća od 10 cm
 • Bilo koja tvorba s papilama u području adneksa
 • Palpabilna adneksalna masa prije prve menstruacije (menarhe) ili nakon posljednje menstruacije (menopauze)
 • Sumnja na torziju (uvrnuće) ili rupturu (prsnuće)
 • Ascites (nalaz slobodne tekućine u trbuhu)

Ovarijski karcinom je karcinom izrazito osjetljiv na kemoterapiju, a mnogobrojne citotoksične tvari se veoma učinkovito primjenjuju u njegovom liječenju. Terapija zračenjem je u velikoj mjeri potisnuta citostatskom terapijom, tako da se danas koristi u odabranim slučajevima u okviru adjuvantnog liječenja.

Za razliku od drugih ginekoloških karcinoma podjela na stadije (FIGO i TNM - podjela) kod karcinoma vrši se isključivo za vrijeme operacije - kirurški staging. Kirurški staging obuhvaća:
 • procjenu lokalnog nalaza (jednostrani ili obostrani tumor?),
 • procjenu izgleda površine , odnosno tumora (intaktna površina , odnosno kapsula tumora?),
 • procjenu pokretljivosti tumora (priraslice/infiltracija u okolne strukture?),
 • procjena izgleda drugih organa (jetra, ošit, crijevo?),
 • reviziju trbušne šupljine, crijeva i peritoneuma,
 • biopsiju svih suspektnih mjesta,
 • reviziju i biopsiju limfnih čvorova: zdjeličnih i paraaortalnih, kao i
 • aspiraciju tekućine iz trbuha.


Klasična operativna terapija ...

kod ovarijskog karcinoma u stadiju Ia-c; i stadiju IIa,c obuhvaća odstranjenje maternice s jajnicima, limfadenektomiju, omentektomiju i evtl. apendektomiju (kod suspektnog nalaza, adherencije, kao i kod mucinoznih karcinoma).

Kod mlađih žena koje još žele rađati, kao i tumora samo na jednom jajniku može se uz točan kirurški staging, kao i kod povoljnih formi tumora (pT1a: Borderline tumor, epitelni karcinom G1, maligni solidni teratom G1) pokušati s manje radikalnim zahvatom (jednostrana visoka adneksektomija, omentektomija, limfadenektomija uz klinastu resekciju drugog ), ukoliko naknadna histološka analiza ne ukaže na dodatne probleme.

Nakon rađanja, se preporučuje odstraniti zaostali jajnik i eksplorirati ponovno trbušnu šupljinu. Kod potencijalno inoperabilnih tumora, cilj operativne terapije je optimalna citoredukcija: smanjenje tumorske mase na ostatke < 2 cm ("tumor debulking"), što omogućuje bolju učinkovitost citostatske terapije u nastavku liječenja. U novije vrijeme se kod inoperabilnih slučajeva primjenuje neodjuvantna kemoterapija ("down-staging"), nakon koje se pristupa sekundarnoj citoredukciji tumora (kemokirurško liječenje).


Ovarijski karcinom ..

tumor je izrazito osjetljiv na citostatsko liječenje, a mnogobrojne se citotoksične tvari primjenjuju u njegovom liječenju. Adjuvantna citostatska terapija nije nužna kod low-risk karcinoma : FIGO IaG1 i IbG1, posebice kada su ostali prognostički čimbenici povoljni, te se u stadiju I primjenjuje samo kod high-risk tumora: FIGO IaG2 i G3, IbG2 i G3, svi Ic. U stadijima III i IV, svega je kod trećine pacijentica moguća optimalna citoredukcija tumora operativnim putem. Stoga je citostatska terapija obvezatna.

Gotovo sve bolesnice s uznapredovalim ovarijskim karcinomom - FIGO stadiji II - IV trebale bi dobivati taxol, koji se unatrag nekoliko godina smatra zlatnim standardom u kemoterapiji ovarijskog karcinoma. U prvoj liniji citostatskog liječenja karcinoma kao standardno liječenje u svim zapadnoeuropskim zemljama i USA prihvaćena je kombinacija taxola (paclitaxel) i platine (karboplatina/cisplatina) - TC shema.

Od ostalih, do sada primjenjivanih kombinacija za spomenuti su PC shema: cisplatina + cyclophosphamid, PAC shema: cisplatina + adriamycin + cyclophosphamid, odnosno CpC shema: carboplatina + cyclophosphamid. U drugoj liniji citostatskog liječenja mogu se koristiti i drugi citostatici kao što su topotecan, etoposid, gemcitabin i treosulfan. Uspjeh izlječenja (5-godišnje preživljavanje) je 70 - 80%. Po pravilu se citostatska terapija primjenjuje u ciklusima, svakih 28 dana.

Terapija ovarijskog karcinoma zračenjem ..

veoma je potisnuta citostatskom terapijom, iako još uvijek nema znanstvenih studija koje jasno pokazuju prednost adjuvantne kemoterapije nad zračenjem kod karcinoma , osobito u stadijima I i II. Najčešća primjena zračenja kod ovarijskog karcinoma je nakon second-look operacije (operacija drugog pogleda) nakon provedene adjuvantne kemoterapije i prisustva tumorskih ostataka do 2 cm. Adjuvantna terapija zračenjem se sastoji u ozračenju cijele trbušne šupljine u ukupnoj dozi od 30 Gy.

Unatoč napretku u terapijskim mogućnostima kod ovarijskog karcinoma, prognoza je i dalje nepovoljna. petogodišnje preživljenje već dugi niz godina ostaje nepromijenjeno i iznosi oko 30%.

Razlog ovako lošim rezultatima prije svega je činjenica da je 50 - 80% svih tumora u trenutku postavljanja dijagnoze i početka terapije već prešlo granice . Kao i kod drugih ginekoloških karcinoma, i kod ovarijskog karcinoma postoji uska korelacija između stadija bolesti i prognoze.

Petogodišnje preživljenje u stadiju I iznosi > 80%, a već u stadiju II pada na oko 50%. Osim proširenosti tumora, veliku ulogu igraju starost pacijentice, kao i histološki stupanj maligniteta. Prognoza je općenito lošija što je ovarijski karcinom manje diferenciran. Daleko bolja prognoza je kod borderline tumora, gdje petogodišnje preživljenje iznosi > 80%.dr. Vesna Harni


Literatura