PregnaniPregnani / gestageni. Pregnani su derivati 17a-OH-progesterona koji modificiraju djelovanje estrogena na fiziološki način slično progesteronu i ne posjeduju androgenski niti estrogenski parcijalni učinak. Pregnani obuhvaćaju : MEDROKSIPROGESTERONACETAT – MPA, MEGESTEROLACETAT – MGA, MEDROGESTON, KLORMADINONACETAT – CMA, CIPROTERONACETAT – CPA, HIDROKSIPROGESTERONKAPROAT i DIDROGESTERON.
Kontakt RSS
Ginekologija
Brojni znanstvenici istražuju uzroke, a drugi nastoje pronaći brzu i učinkovitu pomoć za liječenje ginekoloških oboljenja. Većina njih usmjerena je na tjelesne smetnje, dok je manje učinjeno na razjašnjenju psiholoških mehanizama povezanih s ovim tegobama.

Pregnani

Datum zadnje izmjene: 6. siječnja 2017.

Derivati 17a-OH-progesterona: PREGNANI


Derivati 17a-OH-progesterona modificiraju djelovanje estrogena na fiziološki način slično progesteronu i ne posjeduju androgenski niti estrogenski parcijalni učinak. U ovu skupinu gestagena spadaju:

  • MEDROKSIPROGESTERONACETAT - MPA
  • MEGESTEROLACETAT - MGA
  • MEDROGESTON
  • KLORMADINONACETAT - CMA
  • CIPROTERONACETAT - CPA
  • HIDROKSIPROGESTERONKAPROAT
  • DIDROGESTERON

Derivati 17a-OH-progesterona imaju učinak sličan progesteronskom.

Gestagensko djelovanje značajno se pojačava supstitucijom klor atomom ili metilnom skupinom na C-6 atomu.

Prilikom uobičajenog terapijskog doziranja ne opterećuju ili u neznatnoj mjeri opterećuju hepatički metabolizam. U većini su veoma visoke biološke raspoloživosti, i uglavnom se vezuju na albumin, dok ne pokazuju afinitet za SHBG.


Medroksiprogesteronacetat (MPA)

MPA je jedan od najsnažnijih oralnih gestagena. Posjeduje antiestrogenski i slabi glukokortikoidni parcijalni učinak. Intestinalna apsorpcija individualno je vrlo različita. MPA je veoma postojan prema enzimskoj razgradnji uslijed CH3 skupine na C-6 atomu i 17alfa-acetoksilne skupine.


 PRIRODNI
GESTAGENI

PREGNANIESTRANIGONANINORPREGNANI

Maksimalna razina u krvi postiže se 1 - 3 sata nakon oralnog uzimanja, a vrijeme poluraspada iznosi 2.2 - 33 sata. U visokim dozama može djelovati slabo virilizirajuće, te smanjuje produkciju gonadotropina vjerojatno preko androgenskog receptora.

Pri doziranju od 100 mg/dan i više dolazi do značajnog pada razine HDL- i apoprotein-A1 u krvi. U visokim dozama MPA djeluje slično glukokortikoidima. Inhibira osovinu hipofiza-nadbubrežna žlijezda (ACTH), ali istodobno i supstituira tako nastali manjak kortizola. Nije poznat estrogenski parcijalni učinak.


Megesterolacetat (MGA)

MGA pripada skupini gestagena s najjačim djelovanjem nakon oralne aplikacije. Enzimska razgradnja još jače je zaštićena nego kod MPA na temelju C-6 dvostruko zasićene veze. Posjeduje antiestrogenski, antiandrogenski i slabi glukokortikoidni parcijalni učinak, dok estrogenski i androgenski parcijalni učinak nedostaju. Tek u visokim dozama MGA pokazuje glukokortikoidni i androgenski parcijalni učinak, koji je sličan djelovanju MPA. Terminalno vrijeme poluraspada iznosi 45 sati.


Medrogeston

Medrogeston je oralni gestagen koji ne posjeduje androgenska, anabolička, estrogenska ili glukokortikoidna svojstva.

Nakon oralne primjene relativno brzo i gotovo u potpunosti se resorbira (biološka raspoloživost 100%). Maksimalna koncentracija u plazmi nakon jednokratne primjene dosiže se za oko 2.8 sati. U oko 97% se medrogeston u plazmi nalazi u vezanoj formi (albumin). Slobodni udio iznosi oko 3% i ostaje i kod višekratnog davanja praktički nepromijenjen. Terminalno vrijeme poluraspada iznosi nakon jednokratnog davanja 39 sati i kod višekratnog davanja 62 sata.


Klormadinonacetat (CMA)

CMA se nakon oralnog davanja u potpunosti resorbira (biološka raspoloživost gotovo 100%). U jetrima se sasvim neznatno razgrađuje.

Nagomilava se u potkožnom masnom tkivu, koje se ponaša kao svojevrsni depo, odakle se postupno oslobađa. Inicijalno vrijeme poluraspada iznosi 2.4 sata, dok je terminalno vrijeme poluraspada 3.3 dana.

Gestagenski učinak još više je pojačan prisustvom klor atoma na C-6. Od kliničkog značenja je antiandrogenski učinak CMA, od kojega su jači samo antiandrogenski učinak ciproteronacetata, drospirenona i dienogesta (20 - 40% antiandrogenskog učinka CPA).

Pored toga CMA posjeduje i antiestrogensko djelovanje. Nisu prisutni estrogenski niti androgenski parcijalni učinak.


Ciproteronacetat (CPA)

CPA se nakon oralnog davanja resorbira u potpunosti (biološka raspoloživost 100%). Maksimalna djelotvorna razina dosiže se 1-4 sata nakon uzimanja. CPA se nagomilava u masnom tkivu, odakle se postupno oslobađa. Inicijalno vrijeme poluraspada iznosi 2 sata, a terminalno vrijeme poluraspada je 2.5 dana. Kod svakodnevnog uzimanja dolazi do kumulacije tako da se inicijalno vrijeme poluraspada produžuje na 8 sati. Nakon 5-8 dana postiže se ravnoteža između uzimanja i izlučivanja.

Od kliničkog značaja je izrazito antiandrogensko djelovanje CPA. Stoga se ordinira kod hiperseksualiteta i hiperandrogenemije. Djelovanje CPA počiva na kompetitivnoj inhibiciji s endogenim androgenima. Pored toga, CPA posjeduje gestagensko, antigonadotropno i u visokim dozama glukokortikoidna svojstva. Estrogenski parcijalni učinak nedostaje.

CPA ne mijenja koncentracije oba važna transportna proteina - SHBG i CBG.


Didrogesteron

Didrogesteron je retroprogesteron, čija se struktura razlikuje od progesterona prije svega drugačijom stereokemijom prstena A. Ne posjeduje androgenski učinak, a za razliku od drugih gestagena nema utjecaja na gonadotropnu sekreciju, kao niti na porast bazalne temperature.

Nedostatak ovog centralnog učinka objašnjava se stereokemijskom promjenom, pri čemu je zadržana dvostruko zasićena veza između C-4 i C-5 atoma. Posjeduje kratko vrijeme poluraspada tako da unutar 24 sata izluči oko 85% uzete doze.dr. Vesna Harni


Literatura
Pregnani