Klamidija /chlamydia trahomatis (klamidijska infekcija – klamidijaza). Klamidijaza je jedna od najčešćih spolnih bolesti. Klamidijaza se dijagnosticira kod 4 - 12% odraslih žena i čak 9 - 25% adolescentica. Od mnogobrojnih vrsta klamidija, samo se infekcije sa serotipovima D-K ubrajaju u spolno prenosive bolesti.