Miomi su dobroćudne izrasline nastale iz glatkog mišićnog i vezivnog tkiva maternice, koje čine 95% svih dobroćudnih tumora maternice. Obično otkrivaju kod žena reprodukcijske dobi, najčešće između 35. i 55. godine života. Miomi nastaju pojedinačno, a daleko je češća istodobna pojava dva ili više manjih ili većih mioma, prije asimetričnog nego simetričnog rasta.