Rizični čimbenici koji mogu izazvati komplikacije u trudnoći mogu postojati prije nastupanja trudnoće ili se pojaviti tijekom same trudnoće kako od strane majke, tako i od strane ploda. Ovdje ubrajamo rizične čimbenike od strane majke kao: izrazito mlade trudnice (<17 godina) i trudnice > 35 godina, problemi s prijevremenim sazrijevanjem vrata maternice (insuficijencija-cerclage), infekcije tijekom trudnoće, opća oboljenja za vrijeme trudnoće, bolesti specifične za trudnoću (preeklampsija), hipotonija u trećem trimestru trudnoće i nedovoljna prenatalna skrb. Moguće komplikacije od strane fetusa su: krvarenje u ranoj trudnoći (prijeteći pobačaj), krvarenja u kasnijem tijeku trudnoće (placenta previja, abrupcija), višeplodne trudnoće, anomalije položaja bebe, previše ili premalo plodne vode, prijeteći prijevremeni porođaj - prijevremeni trudovi, Rh ili ABO inkompatibilnost, anomalije bebe i prenošenje preko termina porođaja.