Ultrazvuk u ginekologiji - ultrazvučna dijagnostika u ginekologiji, color Doppler, 3D/4D ultrazvuk. Ultrazvuk u ginekologiji koristi se transabdominalnim i transvaginalnim pristupom, te po potrebi transrektalnim i transperinealnim. Sonde za ultrazvuk treba dezinficirati nakon svake upotrebe te u ovisnosti o putu primjene sonde, postaviti novi lateks kondom (za osobe alergične na lateks, postoje i kondomi bez lateksa).