Biopsija - biopsija vulve, biopsija cerviksa, biopsija vrata maternice, kiretaža, frakcionirana kiretaža, endocervikalna kiretaža. Biopsija je postupak uzimanja uzorka tkiva s organa žive osobe, kako bi patolog analizom toga uzorka nakon složene obrade, pod mikroskopom proučio tkivo i utvrdio točnu patohistološku dijagnozu, prisutnost ili proširenost bolesti.Ukoliko se biopsijom odstrani cijela promjena, postupak se naziva ekscizijska biopsija i ona je istovremeno dijagnostički i terapijski postupak. Ako se biopsijom uzme samo uzorak tkiva uz potpunu očuvanost histološke arhitekture stanica tkiva, tada je to incizijska biopsija. Uzimanje uzorka tkiva s vrata maternice može se učiniti kao punch-biopsija (biopsija kliještima), LETZ biopsija (biopsija omčicom) i konusna biopsija (konizacija ili LETZ konizacija). Endocervikalna kiretaža/ekskohleacija preporučuje se u obradi abnormalnog citološkog nalaza kako bi se dokazalo da u kanalu vrata maternice nema tumorskog procesa. Biopsija endometrija jedna je od najčešćih pretraga u ginekologiji. Intraoperacijska biopsija ili hitna biopsija jedan je od najzahtjevnijih i najtežih postupaka u patologiji, zato što patolog u roku od 15 minuta i tijekom same operacije, postavlja dijagnozu koja određuje daljnji tijek operacije, a time i sveobuhvatnost kirurškog zahvata. Hitna biopsija najčešće se koristi prilikom odstranjivanja tumora.