Vitaminske nadopune prehrani. Uporaba antioksidanasa sprječava indukciju endometrioze u animalnim pokusima, te dovodi do porasta oslobađanja reaktivnog kisika od strane makrofaga, porasta razine oksidiranog LDL u peritonealnoj tekućini, smanjuje ekspresiju prooksidanasa u endometrijskom tkivu i utrošak vitamina E iz peritonealne tekućine.