Liječenje endometrioze. Endometrioza. Endometriom. Endometriotična cista na jajniku. Krvava cista na jajniku. Cilj liječenja endometrioze je ukloniti bolove, smanjiti estrogensku stimulaciju i očuvati plodnost žene. Liječenje endometrioze obično započinje dijagnostičkom laparaskopijom, pri čemu se odstrane vidljiva endometriotička žarišta. U liječenju endometrioze vrlo često se prepisuju različite kombinacije estrogena i progesterona. Hormonsko liječenje endometrioze obuhvaća i supresiju menstruacijskih ciklusa koja se postiže GnRH analozima.