Pregnani / gestageni. Pregnani su derivati 17a-OH-progesterona koji modificiraju djelovanje estrogena na fiziološki način slično progesteronu i ne posjeduju androgenski niti estrogenski parcijalni učinak. Pregnani obuhvaćaju : MEDROKSIPROGESTERONACETAT – MPA, MEGESTEROLACETAT – MGA, MEDROGESTON, KLORMADINONACETAT – CMA, CIPROTERONACETAT – CPA, HIDROKSIPROGESTERONKAPROAT i DIDROGESTERON.