Norpregnani / gestageni. Norpregnani su derivati 19-norprogesterona koji se gotovo isključivo vežu za progesteronski receptor i ispoljavaju snažno gestagensko djelovanje, zbog čega su označeni i pojmom "čisti" gestageni. Norpregnani ne posjeduju estrogenski, androgenski niti glukokortikoidni parcijalni učinak.