Liječenje HPV infekcije. Humani papiloma virus. Humani papilomavirus. HPV virus. HPV. Niskorizični tipovi HPV. Visokorizični tipovi HPV. HPV tip 16. HPV tip 18. HPV tip 6. HPV tip 11. Kondilomi. Genitalne bradavice. CIN. ASCUS. Abnormalan PAPA test. Cervikalna displazija. HPV infekcija je spolno prenosiva bolest koju izaziva HPV - humani papiloma virus, razlikuju se dvije podskupine virusa: niskorizični i visokorizični tipovi HPV. Cervikalna displazije je sveobuhvatni naziv za intraepitelne novotvorine, abnormalne promjene ograničene na sluznicu vrata maternice, označene kraticom CIN - “cervikalna intraepitelna neoplazija”. Premu stupnju zahvaćenosti epitela se razlikuju CIN1 (blaga displazija CIN I); CIN2 (umjerena displazija CIN II) i CIN3 (teška displazija CIN III). Kronična HPV infekcija povisuje rizik nastanka raka vrata maternica za 65, a kod onkogenih, visokorizičnih tipova i za 130 puta. Pušenje predstavlja najznačajniji čimbenik pojavnosti cervikalne displazije i neovisni je rizični čimbenik u nastanku raka cerviksa. Ukoliko se radi o HPV infekciji niskorizičnim tipovima, simptomi mogu biti odsutni a ako su prisutni tada nastaju genitalne bradavice ili kondilomi. U muškaraca se kondilomi javljaju na glavi penisa i prepuciju, u žena na malim labijama, po cijeloj površini vagine, oko anusa ili na stražnjici. Ako je broj kondiloma umjeren, popraćeni su umjerenim svrbežom. U slučaju većeg broja kondiloma, te ukoliko su u skupinama, moguća su krvarenja i tada su kondilomi veoma bolni. HPV infekcija s visoko-rizičnim tipovima može biti pridružena ili se javiti izolirano, uglavnom se slučajno otkriva preko HPV obriska vrata maternice učinjenog u okviru obrade abnormalnog PAPA nalaza.