Double test| Triple test| Double i Triple test su testovi probira na kromosomoptije u drugom tromjesečju trudnoće. Nazivaju se dvostruki i trostruki probir, a omogućuju usporedbu određenih biokemijskih parametara u krvi trudnice (estriol i free-ßhCG kod double testa, odnosno estriol, ß-hCG i alfa-fetoprotein kod triple testa) i njene starosti sa standardnim krivuljama i na taj način procjenu individualnog rizika za Downov sindrom. Točnost double i triple testa se procjenjuje na 60 - 70%, a testovi izvode uobičajeno između 15.-18. tjedna trudnoće.