BPD - Biparijetalni dijametar | BPD je oznaka koja se pri ultrazvučnim mjerenjima koristi kao kratica za biparijetalni dijametar i označuje razmak između dvije tjemene kosti. Britansko udruženje radiologa preporučuje u procjeni gestacijske dobi prema ovom parametru tablicu prema Hadlocku.