FL | FL je oznaka koja pri ultrazvučnim mjerenjima označuje duljinu femura (FL – femur length). Britansko udruženje radiologa preporučuje u procjeni gestacijske dobi prema ovom parametru tablicu prema Hadlocku.