Turner 45X0 |Ultrazvučni biljezi za Turnerov sindrom – 45X0. Ultrazvučni biljezi su: Nuhalni nabor, Nosna kost, Trikuspidalna regurgitacija, Ductus venosus, Lični kut.