Triploidija |Ultrazvučni biljezi za triploidiju. Ultrazvučni biljezi su: Nuhalni nabor, Nosna kost, Trikuspidalna regurgitacija, Ductus venosus, Lični kut.