PCBs i inteligencija djece. Djeca čije su majke tijekom trudnoće bile izložene visokoj razini polikloriranih bifenila (PCBs) pokazuju blago smanjenje vrijednosti koeficijenta inteligencije, kao i znatno veći broj problema u ponašanju u odnosu na djecu čije majke nisu bile izložene visokoj koncentraciji polikloriranih bifenila.