Uvealni melanom i radiofrekventno zračenje. Uvealni melanom i mobitel. Nekolika epidemiološka istraživanja objavljena su o povezanosti elektromagnetskog zračenja s nastankom uvealnog melanoma (uvea = dio oka koji obuhvaća šarenicu, zrakasto tijelo i žilnicu).