Organska otapala i funkcija vida. Ranije studije na odraslima, kao i animalni eksperimenti ukazuju na moguća oštećenja funkcije vida prilikom izlaganja visokim koncentracijama organskih otapala. Cilj kanadskog istraživanja objavljenog sredinom kolovoza 2001. u znanstvenom časopisu Teratology bio je analizirati utjecaj i učinke organskih otapala na funkciju vida u potomaka majki koje su tijekom trudnoće bile profesionalno izložene djelovanju organskih otapala.