Uzimanje bilo kojih droga ili lijekova može ugroziti vaše zdravlje i život, no posebno je opasno njihovo miješanje jer se ne može pretpostaviti kako će supstance međusobno djelovati. Nerijetko se učinci lijekova i droga uzetih u kombinaciji zbrajaju.