Tumori spolnih stanica jajnika čine manje od 5% svih tumora jajnika, a njihovi maligni oblici manje od 5% svih tumora spolnih stanica jajnika. Oko 60% pacijentica su ispod 20 godina, a u dobi prije 15 godina je oko 25% tumora spolnih stanica malignog karaktera. Specifični tumorski markeri su AFP i ßHCG. Ovdje se ubrajaju disgerminom, endodermalni sinus tumor, koriokarcinom, teratom i gonadoblastom. Disgerminom je najčešći maligni tumor spolnih stanica. Nastaje malignom alteracijom oocite (jajne stanice), a upadljivo velik broj ovih tumora nastaje kod istodobno prisutnih drugih anomalija genitalnog sustava (čista gonadna disgeneza ili testikularna feminizacija). Endodermalni sinus tumor ili tumor žumanjčane vreće (yolk sac tumor) nastaje iz mezoblastičnog endoderma odnosno žumanjčane vreće koja se iz njega razvija u najranijoj fazi embriogeneze. Koriokarcinom je maligni tumor koji se razvija iz trofoblastičkih stanica normalne posteljice. Izrazito je rijedak tumor u svojoj čistoj formi, a češće se javlja u sastavu teratokarcinoma. Tumorski biljeg za ovaj tumor je ß-hCG. Teratom je benigni tumor građen od zrelih tkiva koja su se razvila iz sva tri zametna listića: ektoderma, endoderma i mezoderma. Tumori spolnih i stromalnih stanica predstavljeni su gonadoblastomom. Gonadoblastom je tumor koji nastaje u disgenetičkim, malformiranim gonadama, osobito kod XY gonadne disgeneze i znakova interseksualiteta. Spolne stanice unutar ovih gonada imaju velikoj sklonost malignoj alteraciji, zbog čega se preporuča kirurško odstranjenje disgenetičkih gonada. Iz gonadoblastoma pri malignoj promjeni mogu nastati disgerminomi, embrionalni karcinom, teratokarcinom ili koriokarcinom.