Tumorski biljezi ili tumorski markeri su tvari koje stanice tumora izravno stvaraju ili potiču njihovo lučenje iz netumorskih tkiva odnosno stanica. Prema prisutnosti tumorskih biljega i prema njihovoj razini u tjelesnim tekućinama (krv, ascites, likvor) može se zaključiti da postoji tumorsko tkivo, saznati nešto više o njegovoj prirodi, a prema razini izmjerenih biljega ponekad se može predvidjeti i tijek bolesti. Tumorski biljezi – tumorski markeri korisni su kako u dijagnostici, tako i u kontroli terapije i tijeka bolesti. Najveća vrijednost tumorskog biljega CA-125 je u dijagnostici i praćenju liječenja bolesnica s rakom jajnika. Postoji dobra korelacija između CA-125 i veličine tumorske mase. CA 125 se određuje pomoću antitijela OC 125 i najvažniji je klinički biljeg za dijagnozu, liječenje i praćenje oboljelih od raka pokrovnog epitela jajnika. Međutim, kao i većina tumorskih biljega, niti je potpuno specifičan niti osjetljiv za bolest.