Anemija i trudnoća. Anemija u trudnoći. Manjak željeza. Slabokrvnost. Trudnička anemija. Anemija ili slabokrvnost postoji kada je u krvi smanjen broj eritrocita ili količina hemoglobina, te se zato smanjuje doprema kisika u tkiva. Anemija u trudnoći postoji kada je količina hemoglobina manja od 110 g/L (u prvom tromjesečju hemoglobin manji od 120 g/L, u drugom manji od 119 g/L i u trećem manji od 114 g/L). Često je komplikacija trudnoće, iako žene u trudnoću često ulaze anemične zbog gubitka krvi mjesečnicama i neodgovarajuće prehrane. U trudnoći se također 5-10 puta povećava potreba za folatima zbog rasta ploda, a potrebe su još veće u blizanačkim trudnoćama, uz liječenje epilepsije i neodgovarajuću prehranu.