Astma i trudnoća. Astma u trudnoći. Lijekovi za astmu u trudnoći. Astma kronična je difuzna upala dišnih putova izazvana različitim podražajima koji dovode do djelomičnog ili potpunog, ali privremenog suženja bronha. Obilježena je napadajima kašlja, otežanog disanja (dispneja), stezanja u prsištu i piskanja (wheezing). Simptomi astme mogu pratiti dnevni ritam, a obično se pogoršaju u noćnim satima i pred jutro.U trudnoći povećanjem maternice nastaju anatomske promjene prsnog koša. Pri disanju veću ulogu ima ošit (dijafragma) nego prsni koš, a nastaju i određene promjene u plućnoj funkciji i ventilaciji. Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) koja je izrazito česta u trudnoći, može pogoršati astmu. Loše kontrolirana astma u trudnoći povećava opasnost pojave preeklampsije/eklampsije, prijevremenog porođaja, zastoja u rastu ploda, vaginalnog krvarenja i perinatalnog mortaliteta. Slabo kontrolirana astma i hipoksija su u trudnoći i rizik za dijete i opasniji su od lijekova koji se primjenjuju za liječenje astme.