Arterijska hipertenzija prije trudnoće. Arterijska hipertenzija neovisna o trudnoći, preegzistencijska hipertenzija ili kronična arterijska hipertenzija u trudnoći definira se kao visoki krvni tlak koji postoji prije trudnoće ili kao vrijednost tlaka veća od 140/90 mm Hg dijagnosticirana u prvoj polovini trudnoće i koja traje najmanje 12 tjedana poslije porođaja. Često se radi o blagoj do srednje teškoj hipertenziji. Žene koje imaju povišeni krvni tlak prije trudnoće imaju 5.5 puta veći rizik za rađanje nedonošenog djeteta male porođajne težine i 1.5-1.7 puta veći rizik rađanja donošenog djeteta male težine za porođajnu dob. Nadalje, javljaju se poteškoće u prilagodbi djeteta obzirom na lošije vrijednosti arterijskog pH, povećana potreba za intubacijom i duži boravak djeteta u klinici radi nadzora.