Trombofilija. Trombofilija i trudnoća. Antifosfolipidni sindrom. Poremećaji zgrušavanja krvi. Trombofilija nije bolest sama po sebi. To je različita skupina nasljednih i stečenih koagulacijskih poremećaja povezanih sa sklonošću trombozi. Trudnoća je stanje u kojemu je povećana sklonost zgrušavanju krvi