Životni stil u trudnoći. Lifestyle u trudnoći. Većina životnih navika je nažalost samo u službi nanošenja štete po neke funkcije, neka tkiva ili organske sustave u našem organizmu. Iz istog razloga najkasnije trudnoća treba biti vrijeme kada ćemo se zapitati koliko su ove navike potencijalno štetne i za organizam našeg djeteta. Stare navike u trudnoći postaju loše navike s kojima katkad treba prekinuti i "preko noći".