Prehrana u trudnoći. Vitaminske nadopune u trudnoći. Uzimanje vitaminskih nadopuna tijekom trudnoće predmet je oprečnih rasprava u znanstvenim krugovima. Ova suprotna mišljenja oko prenatalnih vitaminskih nadopuna još i više su pojačana stvarnim nedostatkom jednoznačnih znanstvenih dokaza za ohrabrivanje rutinske uporabe vitaminskih dodataka tijekom trudnoće. Izuzeci od ovoga svakako su uporaba folne kiseline, kao i željeza. U nekim zemljama svijeta, kao što su Austrija ili Njemačka koje spadaju u područja siromašna jodom, dopunska primjena joda nije samo nadopuna, već i pitanje ispravnog funkcioniranja štitnjače fetusa.