Kontraindikacije za tjelovježbu u trudnoći. Svaka žena u bilo kojem trenutku tijekom trudnoće, može imati koristi započne li neki program vježbanja. Naravno, postoje i izuzetci od ovog pravila, a odnose se na ona stanja pri kojima trudnica treba potpuno izbjegavati ili ograničiti vježbanje. Američko udruženje ginekologa i opstetričara (ACOG) propisuje sljedeće kontraindikacije za tjelovježbu tijekom trudnoće: