Marihuana i trudnoća. LSD i trudnoća. Najvažniji djelotvorni i ujedno psihotropni princip marihuane delta-9-THC (tetrahydrocannabiol) nesmetano prolazi placentarnu barijeru i dospijeva u krv fetusa koji je na ovaj način u potpunosti izložen njegovom djelovanju. Kretanja u razini delta-9-THC u krvi fetusa odgovaraju oscilacijama razine THC u majčinoj krvi, premda je apsolutna koncentracija THC daleko niža.