7. tjedan trudnoće. Prvo tromjesečje trudnoće. Prvi trimestar trudnoće.