8. tjedan trudnoće. Prvo tromjesečje trudnoće. Prvi trimestar.