34. tjedan trudnoće. Trudnoća po tjednima. Treće tromjesečje trudnoće. Kalendar trudnoće. Treći trimestar trudnoće.